Kortesjärven Yrittäjät

Kortesjärven Yrittäjät

Tervetuloa sivuillemme!

Kortesjärven Yrittäjät on paikallisten yrittäjien aktiivinen yhteisö. Uskomme yrittäjyyteen ja luomme työtä ja tulevaisuutta. Tule mukaan toimintaamme, yhdessä olemme enemmän!

Kortesjärven Yrittäjät on Kauhavalla Kortesjärven kaupunginosassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kaupunkitasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.
  • tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä ja järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • huolehtia jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta, koota yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi, suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät

Ajankohtaista Yrittäjiltä