Kurun Yrittäjät

Kurun Yrittäjien yhteystiedot

Kurun Yrittäjät ry: kurun@yrittajat.fi

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Josefina Ylitalo (sihteeri) ja kunniajäsen Tapani Tienari.