Toiminta

Kuusamon Yrittäjissä on noin 250 jäsenyritystä.

Jäsenyritykset yhteystietoineen julkaistaan Suomen Yrittäjien Synergiassa.

Näkyvyyden saavat ne yritykset, jotka ovat antaneet suostumuksen tietojen näkymiseen internetissä. Puuttuuko oman yrityksesi tiedot? Voit muokata yrityksesi tietoja kirjautumalla Synergian Yrityshakuun.

Yrittäjäristit

Kuusamon Yrittäjät ry:llä on ollut perinteenä jakaa vuosittaisessa Yrittäjäjuhlassa yrittäjäristejä.

Juhlassa jaetaan 10 vuotisesta yrittäjätoiminnasta hopeinen yrittäjäristi ja 20 vuodesta kultainen yrittäjäristi. Näistä yrittäjäristeistä Kuusamon Yrittäjät ry maksaa puolet.

Yhdistyksen sihteeri katsoo jäsenrekisteristä ne yrittäjät, jotka rekisterin mukaan ovat oikeutettuja saamaan kyseisenä vuonna ansiomerkinsä. Sihteeri lähettää heille hakemuslomakkeet, jotka tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Yrittäjäristien toimitusaika on 2 viikkoa.

Valitettavasti rekisteri ei ole täydellinen ja kaikkien yrittäjien yrittäjähistoria ei ole näkyvissä. Ongelmia on lähinnä niiden yrittäjien kohdalla, jotka ovat toimineet usealla eri paikkakunnalla. Emme näe omasta rekisteristä muiden yhdistysten aikaisempia jäsenyyksiä tai yrittäjävuosia. Samoin on ongelmia yrityskauppojen jälkeen.  Ongelma johtuu siitä, että yhdistykseen liittyy yritys, ansiomerkin saa kuitenkin yrittäjä eikä yritys. Esimerkiksi yritys on perustettu vuonna 1963, mikä tieto näkyy rekisterissä. Kyseisessä yrityksessä yrittäjän vaihdos on tehty esim. vuonna 1999. Tämä tieto ei näy rekisterissä, jolloin yrittäjä jää ilman yrittäjäristiä vuosina 2009 ja 2019.

Tämän vuoksi on tärkeää, että yrittäjä itse on aktiivinen ja ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin saadakseen haluamansa ja ansaitsemansa ansioristin. Yhdistyksen puheenjohtajan tai sihteerin on mahdottomuus tuntea kaikki, lähes 250 yritystä ja yrittäjää.

Samoin ongelmana on yrittäjäkumppanit. Rekisteriin ilmoitetaan yrityksestä yksi yhteyshenkilö. Yrityksessä voi kuitenkin olla samanarvoinen yrittäjäkumppani, joka myös ansaitsee ansiomerkkinsä. Yrittäjien tulee ilmoittaa tämä tieto yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle.

Yrittäjä voi hakea Suomen Yrittäjiltä myös timanttiristiä 30 vuotisesta tai 40 vuotisesta toiminnasta. Yrittäjä itse kustantaa nämä ansiomerkit. Kyseiset merkit voidaan luovuttaa vuosittaisessa Yrittäjäjuhlassa.

Ansiomerkit voidaan myös luovuttaa muissa juhlatilaisuuksissa, jos yrittäjä näin haluaa. Näitä tilaisuuksia ovat mm. yrityksen tai yrittäjän vuosipäiväjuhlat. Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja voi tulla luovuttamaan ansiomerkit, mikäli yrittäjä näin haluaa.

Ansiomerkkien hakulomake ja käyttöohjeet löytyvät netistä yrittajat.fi sivuilta.

Yrittäjäjuhla

Kuusamon Yrittäjät ry:n vuosittainen Yrittäjäjuhla pidetään yleensä marraskuun loppupuolella ennen pikkujoulusesonkia. Ajankohtaan vaikuttaa myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien syyskokouksen ja Maakuntajuhlan aikataulu.

Yrittäjäjuhla pyritään pitämään vuorovuosin keskustan alueella ja keskustan ulkopuolella riippuen juhlapaikkojen varaustilanteesta.

Juhlaan pukeudutaan juhla-asuun. Juhlaillallinen kuuluu olennaisesti ohjelmaan. Juhlassa palkitaan Vuoden Yrittäjä ja jaetaan yrittäjäristejä. Muu ohjelma vaihtelee vuosittain.

Yrittäjäjuhlassa Sinulla on mahdollisuus tavata yrittäjäkolleegoita, vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia, parantaa maailmaa ja solmia uusia verkostoja.

Itsenäisyyspäivän juhla

Kuusamossa on järjestetty vuosittain Itsenäisyyspäivän juhla Kuusamotalolla. Juhlan ovat järjestäneet Rajavartiolaitos, Kuusamon kaupunki ja Kuusamon Yrittäjät yhdessä.

Seniorijäsenyys

Kuusamon Yrittäjät ry on tehnyt päätöksen ottaa yhdistykseensä Seniorijäseniä. Tavoitteena on löytää lisää senioriyrittäjiä.

Erityisesti Nuoret Yrittäjät kaipaavat teitä ja teidän kokemuksia! Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja ilmoittautukaa hallitukselle!

Seniorijäsenen kriteerit

Seniorijäsenyyden myöntää aina paikallisyhdistyksen hallitus.

Paikallisyhdistys voi hyväksyä yrittäjänä toimineen henkilön paikallisyhdistyksen seniorijäseneksi seuraavin perustein:

  • seniorijäsenenä voi olla vain sellainen yrittäjä, joka on luopunut omasta yritystoiminnastaan eikä enää täytä varsinaisen jäsenen kriteereitä
  • henkilön tai hänen aviopuolisonsa yrityksen on täytynyt olla aikaisemmin paikallisyhdistyksen jäsen
  • seniorijäsenen tulee olla vähintään 55-vuotias.

Seniorijäsenyyden oikeudet ja velvollisuudet

Hyväksyessään seniorijäsenen paikallisyhdistys määrittelee ne palvelut, jotka se antaa seniorijäsenelle. On syytä muistaa, että seniorijäsenellä ei ole samoja jäsenoikeuksia kuin varsinaisella jäsenellä. Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta paikallisyhdistyksen kokouksissa, mutta hänet voidaan kutsua kaikkiin yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Keskusjärjestön palvelut ovat seniorijäsenen käytettävissä edellyttäen, että paikallisyhdistys on noudattanut keskusjärjestön antamia suosituksia jäsenmaksun määräytymisessä ja toimittanut yhteiseen seniorijäsenrekisteriin jäsenen yhteystiedot.

Seniorijäsenmaksun päättäminen

Paikallisyhdistyksen tulee päättää yhdistyksen kokouksessa kannattajajäsenmaksun määrittelyn yhteydessä aina kyseisen vuoden seniorijäsenmaksun suuruus. Maksun suuruus on vapaasti paikallisyhdistyksen määriteltävissä. Käytännön syistä on kuitenkin sovittu niin, että mikäli paikallisyhdistys haluaa antaa seniorijäsenelle myös keskusjärjestön tietyt palvelut, tulee noudattaa keskusjärjestön hallituksen antamaa jäsenmaksusuositusta. Suomen Yrittäjien hallitus määrittää aina syksyn alussa seuraavan vuoden seniorijäsenmaksusuosituksen, josta tiedotetaan paikallisyhdistyksille.

Yhteisen seniorijäsenrekisterin ylläpidosta huolehtii keskusjärjestö samoin periaattein kuin varsinaisten jäsentenkin osalta. Keskusjärjestö perii seniorijäsenmaksun paikallisyhdistyksen puolesta. E

Seniorijäsenen palvelut keskus- ja aluejärjestöltä

Keskusjärjestön hallitus on määritellyt tietyt palvelut, jotka seniorijäsen on oikeutettu saamaan maksaessaan yhteisesti sovitun jäsenmaksun.

Seniorijäsenelle keskusjärjestöstä tulevat seuraavat palvelut:

  • Suomen YrittäjäSanomat -lehden
  • Yrittäjäinfo-tiedotteen
  • neuvontapalvelut.

Näiden keskusjärjestöpalvelujen saamisen edellytyksenä on, että paikallisyhdistys on määritellyt jäsenmaksunsa keskusjärjestön hallituksen suosituksen mukaiseksi.

Aluejärjestö toimittaa omat tiedotteensa seniorijäsenille.

Seniorijäsenen tiedot jäsenrekisterissä

Hyväksyttyään uuden seniorijäsenen tulee paikallisyhdistyksen toimittaa hänen perustietonsa yhteiseen jäsenrekisteriin, jotta alue- ja keskusjärjestötason palvelut voidaan turvata seniorijäsenelle. Seniorijäseneltä tarvitaan rekisteriin

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite.

Keskusjärjestö perii tähän yhteiseen rekisteriin ilmoitettujen seniorijäsenten jäsenmaksun keskitetysti.

2.12.2021 Uutinen

Fennialla tyytyväisimmät yritysasiakkaat

Fennialla jälleen tyytyväisimmät yritysasiakkaat EPSI Ratingin Vakuutus 2021 -tutkimuksen mukaan Fennialla on vakuutusalan tyytyväisimmät yritysasiakkaat jo kolmantena vuonna peräkkäin. Tulokset selviävät vuosittaisesta EPSI Ratingin…

Kuntavaalit Kuusamossa