Työvoimapalveluita

Lielahden ilmakuva

Yrittäjä

Mauri Hakala, yrittäjä, Suomen kierrätyskeskusten yhdistyksen hallituksessa

Yritys

Kierrätyskeskukset Tampere

Pirkanmaan Kierrätys ja Työtoiminta ry

Yhteystiedot

Harjuntausta 3 a

Vihiojantie 26

Alasniitynkatu 28

Web-sivusto

www.pirkanmaankierratys.fi

Perustamisvuosi

5/2011

Työntekijämäärä

Vakituisessa työsuhteessa 8 hlö

palkkatyösuhteessa ja työkokeiluissa yhteensä 80 hlö

Mitä yritys tekee, liikeidea?

Tavaran lahjoitusten vastaanotto yksityisiltä, sekä yrityksille tarjottavat muuttotyhjennykset.

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja jatkopoluttaminen vapaille työmarkkinoille.

Mukana ESR-rahoitteisessa Kiertohankkeessa, jolla edistetään Kiertotaloutta

Mikä motivoi yrittämään?

Yrittäjällä on pitkä kokemus palkkatöistä entisellä TPO:lla. Kun muutokset tuulet aikanaan puhalsivat puhelinalalle, oli aika miettiä jatkosuunnitelmia. Energisenä ihmisenä Mauri oli huomannut, että Pirkanmaalla olisi paikka kierrätyskeskukselle.

Hän mainitsee motivaattorina myös mahdollisuuden osallistua näin yhteiskuntavastuuseen.

Mitä etuja ja mahdollisuuksia yrityksen tarjooman palvelut tuovat asiakkaalle?

Kotitaloudet mahdollisuus tyhjentää varastojaan tarpeettomasta tavarasta ja osallistua näin omalta osaltaan työllistämiseen ja kiertotalouden eteenpäin viemiseen.

Yrityksien muuttopalvelu helpottaa muuttoprosessia saaden ylimääräiset toimiston tavarat eteenpäin, samalla yritykset voit näin osallistua yhteiskuntavastuuseen. Lisäksi mahdollisuus saada uutta työvoimaa Logistiikkapuolen ja asiakaspalvelun tehtäviin.

Miten yrityksen asiakkaat ovat kokeneet hyötyjä yrityksen palveluista?

Yrityksille:

  • kiertotalouden edistäminen olevat, lajittelu
  • helppous ja edullisuus
  • työllistäminen näkökulma

Yksityiset:

  • edullisuus ja käytettyjen tavaroiden
  • ympäristötietoisuus materiaalien uusiokäytöllä
  • Yksityisten jäteasemapalvelut

TEM:

  • tarjoaa työllistämiskanavaa sekä laajaa yhteistyö eri työvoimaviranomaisten kanssa

Mitä Lielahden Yrittäjät voisivat tehdä enemmän palvelulupauksensa mukaan?

Verkostoitumisen edistäminen ja esim. nämä haastattelut ovat juuri sitä!

Miten yritys näkee tulevaisuuden suunnitelmat

Kiertotalouden trendin kasvu mahdollistaa kasvun, koska materiaalin uusiokäyttö tulee lisääntymään. Kierrätyskeskusten yhteisen digitaalinen alustan käyttöönotto tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia.

Lielahtelaisille yrittäjille

Me henkisyyttä kaikille, yhdessä näitä tehdään!

Lielahden ilmakuva

Yrittäjä

Toiminnanjohtaja Christa Rajanti

Yritys

Sopimusvuori ry

Yhteystiedot

Federleynkatu 19, Tehdaskartanon katu 38, 6 muuta toimipistettä

Web-sivusto

www.sopimusvuori.fi

Perustamisvuosi

1970 perustettu

Työntekijämäärä

5 työntekijää toimistossa

Mitä yritys tekee, liikeidea?

Sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa. Laajoihin palveluihin kuuluvat mm.: Catering palvelut, Kartanokahvila Mielihyvin, Laikun lounaskahvila, Pesula, Kuljetuspalvelua, Verhoilua, Entisöintiä, Verkkokauppa, Lahjatavarakauppa, työyhteisösovittelu ym työnantajakoulutukset.

Näsinkulman Klubitalon ns Siirtymätyöllistämistä. Klubitalo-toiminta työllistettävien verkostoitumisyhteisö, toiminta kansainvälisen laatusertifikaatin mukaista.

Sopimusvuori ry on saanut käsityötuotteiden Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuottamalle ja työllistämälle palvelulleen. Lisäksi heille myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus. Merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen.

Mikä motivoi yrittämään?

Tässä toiminnassa ei tule vastaan tylsää päivää, tehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Työ tarjoaa yhteiskunnallisen näkökulman nuorten työllistämisen kautta. Työn kautta saa vaikuttaa ja puhua mielenterveyden puolesta; Itselle tärkeät arvot ja yhteisöllisyys toiminnassa ovat hyviä motivaation lähteitä.

Mitä etuja ja mahdollisuuksia yrityksen tarjooman palvelut tuovat asiakkaalle?

Työnantajille mahdollisuus saada hyvää työvoimaa. Näsinkulman Klubitalon Työllistämistoiminnassa tarjotaan takuu työlle; mikäli työllistettävä ei pysty tekemään, ohjaaja voi osallistua ja paikata.

Palveluja ja tuotteita käyttämällä Yrittäjät voivat myös osallistua yhteiskuntavastuun kantamiseen.

Miten yrityksen asiakkaat ovat kokeneet hyötyjä yrityksen palveluista?

Työnantajat, jotka ovat hyödyntäneet Sopimusvuoren työllistämispalveluiden siirtymätyötä, ovat havainneet, että siirtymätyön tekijät ovat tuoneet suvaitsevaisuutta ja positiivista ilmapiiriä koko työyhteisöön. Palveluja hyödyntäneet menestyksekkäästi mm. Pirkanmaan Osuuskauppa, Lidl, Tako, Kiilto ja monet muut.

Entisöidyissä tuotteissa on ollut hyvä hinta-/laatusuhde. Entisöintityössä pystytään paneutumaan aikaa antaen projektiin, saaden näin säilytettyä vanhaa ja arvokasta.

Tampereen kaupunki on ollut tyytyväinen joustavaan palveluun: kaikki järjestyy ratkaisukeskeisellä otteella!

Mitä Lielahden Yrittäjät voisivat tehdä enemmän palvelulupauksensa mukaan?

Viestinnällinen yhteistyö on tärkeää

Miten yritys näkee tulevaisuuden suunnitelmat

  • Koulutustarjonnan kasvattaminen
  • Työyhteisösovittelu
  • Laikun lounaskahvila

Lielahtelaisille yrittäjille

Halu suosia paikallista on keskeinen viesti. Tarpeita voisi olla vaikka kukissa, lahjatuotteissa, tervetuloa tutustumaan toimintaan ja ehdottamaan yhteistyötä!

Yrittäjä

Yhdistystoimija, toimitusjohtajana Jaana Jääheimo

Yritys

TITRY ry

Yhteystiedot

Suokorvenkatu 6, 33400 Tampere, info@titry.com

Web-sivusto

https://titry.com/

Perustamisvuosi

1963

Työntekijämäärä

45 – 50 työntekijää ja vuosittain reilu 100 työllistettävää.

Mitä yritys tekee, liikeidea?

TITRY ry pitää sisällään keskisuuren koneistamon, ompelimon, verkkokaupan lähetyspalvelun ja palvelupakkaamon, joihin yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja työllistäen erityisesti osatyökykyisiä ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Yhdistyksen asiakaskunta koostuu erikokoisista yrityksistä ja organisaatioista sekä kuluttaja-asiakkaista.

Mikä motivoi yrittämään?

Yhdistyksenä olemme voittoa tavoittelematon toimija, joten toiminnan arvot ovat yleishyödyllisiä. On hienoa saada tehdä arvopohjaltaan tärkeää työtä, mikä motivoi toimimaan ja kehittymään.

Mitä etuja ja mahdollisuuksia yrityksen tarjoaman palvelut tuovat asiakkaalle?

TITRYlle osoitettujen tilausten kautta yritykset samalla luovat työtä osatyökykyisille ja kantavat näin yhteiskuntavastuutaan. Meidän kauttamme yritykset voivat myös löytää hyviä työntekijöitä, sillä toimimme välityömarkkinana ja kauttamme heikommassa työmarkkina-asemassa olevia voidaan jatkopoluttaa työelämään.

Palveluistamme uusin on verkkokaupoille tarjottava palvelukokonaisuus, jossa otamme tuotteet varastoomme ja tilauksen saapuessa hoidamme keräilyn, pakkaamisen ja lähettämisen nopeasti ja ammattitaitoisesti, jolloin yritys ei tarvitse erillistä varastoa eikä omaa henkilökuntaa sen hoitamiseen. Palvelu on ollut erityisen suosittu ja uskomme sen vahvaan kasvuun digitaalisen kaupankäynnin lisääntyessä.

Olemme mukana Tampereen kaupungin koordinoimassa KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa, jonka myötä tulemme tarjoamaan lielahtilaisille yrityksille ja toimijoille kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä sekä tietoutta.

Mitä hyötyjä yrityksen asiakkaat ovat kokeneet yrityksen palveluista?

Paikallisena toimijana toimituksemme ovat nopeat ja ketterät ja haluamme tarjota joustavaa, kokonaisvaltaista palvelua. Toimintamme keskeisenä ajatuksena on toimia asiakkaidemme yhteistyökumppanina molempia osapuolia hyödyttäen ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Asiakkaiksemme hakeutuvat erityisesti ne yritykset ja toimijat, jotka haluavat olla mukana yhteiskuntavastuun kantamisessa ja arvostavat kotimaista laatutyötä.

Mitä Lielahden Yrittäjät voisivat tehdä enemmän palvelulupauksensa mukaan?

Toimia tiedonvälittäjänä ja linkkinä eri toimijoiden välillä, jolloin kontaktien luominen helpottuu ja yhteistyön määrä kasvaa. Tätä voisi toteuttaa esimerkiksi erilaisin kampanjoin, tapahtumin ja tempauksin sekä aktiivisella viestinnällä Lielahden alueen yrityksistä.

Miten yritys näkee tulevaisuuden suunnitelmat

Yhdistyksenä olemme ketterä toimija ja haluamme pysyä ajassa kiinni sekä kartoittaa mitä uusia aluevaltauksia voimme tehdä tarjotaksemme uusia palveluita lielahtilaisille kuluttajille ja yrittäjille. Toimintaa kasvattamalla pystymme tarjoamaan matalan kynnyksen työpaikkoja entistä useammalle osatyökykyiselle. TITRY on vahvasti mukana toteuttamassa yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä oman toimintansa myötä, että alueellisena ympäristötietoisuuden ja -tiedonvälittäjänä.

Lielahtelaisille yrittäjille

Meillä lielahtelaisilla yrittäjillä on täällä upeat puitteet ja hyvät kasvumahdollisuudet. Aktiivisella yhteistyöllä luomme alueesta kukoistavan ja kasvavan – Tampereen parhaan paikan yrittää.