Lielahden Yrittäjät

Verkkokaupan lähetyspalvelu

Yrittäjä

Yhdistystoimija, toimitusjohtajana Jaana Jääheimo

Yritys

TITRY ry

Yhteystiedot

Suokorvenkatu 6, 33400 Tampere, info@titry.com

Web-sivusto

https://titry.com/

Perustamisvuosi

1963

Työntekijämäärä

45 – 50 työntekijää ja vuosittain reilu 100 työllistettävää.

Mitä yritys tekee, liikeidea?

TITRY ry pitää sisällään keskisuuren koneistamon, ompelimon, verkkokaupan lähetyspalvelun ja palvelupakkaamon, joihin yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja työllistäen erityisesti osatyökykyisiä ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Yhdistyksen asiakaskunta koostuu erikokoisista yrityksistä ja organisaatioista sekä kuluttaja-asiakkaista.

Mikä motivoi yrittämään?

Yhdistyksenä olemme voittoa tavoittelematon toimija, joten toiminnan arvot ovat yleishyödyllisiä. On hienoa saada tehdä arvopohjaltaan tärkeää työtä, mikä motivoi toimimaan ja kehittymään.

Mitä etuja ja mahdollisuuksia yrityksen tarjoaman palvelut tuovat asiakkaalle?

TITRYlle osoitettujen tilausten kautta yritykset samalla luovat työtä osatyökykyisille ja kantavat näin yhteiskuntavastuutaan. Meidän kauttamme yritykset voivat myös löytää hyviä työntekijöitä, sillä toimimme välityömarkkinana ja kauttamme heikommassa työmarkkina-asemassa olevia voidaan jatkopoluttaa työelämään.

Palveluistamme uusin on verkkokaupoille tarjottava palvelukokonaisuus, jossa otamme tuotteet varastoomme ja tilauksen saapuessa hoidamme keräilyn, pakkaamisen ja lähettämisen nopeasti ja ammattitaitoisesti, jolloin yritys ei tarvitse erillistä varastoa eikä omaa henkilökuntaa sen hoitamiseen. Palvelu on ollut erityisen suosittu ja uskomme sen vahvaan kasvuun digitaalisen kaupankäynnin lisääntyessä.

Olemme mukana Tampereen kaupungin koordinoimassa KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa, jonka myötä tulemme tarjoamaan lielahtilaisille yrityksille ja toimijoille kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä sekä tietoutta.

Mitä hyötyjä yrityksen asiakkaat ovat kokeneet yrityksen palveluista?

Paikallisena toimijana toimituksemme ovat nopeat ja ketterät ja haluamme tarjota joustavaa, kokonaisvaltaista palvelua. Toimintamme keskeisenä ajatuksena on toimia asiakkaidemme yhteistyökumppanina molempia osapuolia hyödyttäen ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Asiakkaiksemme hakeutuvat erityisesti ne yritykset ja toimijat, jotka haluavat olla mukana yhteiskuntavastuun kantamisessa ja arvostavat kotimaista laatutyötä.

Mitä Lielahden Yrittäjät voisivat tehdä enemmän palvelulupauksensa mukaan?

Toimia tiedonvälittäjänä ja linkkinä eri toimijoiden välillä, jolloin kontaktien luominen helpottuu ja yhteistyön määrä kasvaa. Tätä voisi toteuttaa esimerkiksi erilaisin kampanjoin, tapahtumin ja tempauksin sekä aktiivisella viestinnällä Lielahden alueen yrityksistä.

Miten yritys näkee tulevaisuuden suunnitelmat

Yhdistyksenä olemme ketterä toimija ja haluamme pysyä ajassa kiinni sekä kartoittaa mitä uusia aluevaltauksia voimme tehdä tarjotaksemme uusia palveluita lielahtilaisille kuluttajille ja yrittäjille. Toimintaa kasvattamalla pystymme tarjoamaan matalan kynnyksen työpaikkoja entistä useammalle osatyökykyiselle. TITRY on vahvasti mukana toteuttamassa yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä oman toimintansa myötä, että alueellisena ympäristötietoisuuden ja -tiedonvälittäjänä.

Lielahtelaisille yrittäjille

Meillä lielahtelaisilla yrittäjillä on täällä upeat puitteet ja hyvät kasvumahdollisuudet. Aktiivisella yhteistyöllä luomme alueesta kukoistavan ja kasvavan – Tampereen parhaan paikan yrittää.