Lielahden Yrittäjät

Lielahden Vuoden Yrittäjä

Lielahden Vuoden Yrittäjä

Valintakriteerit määrittelee Suomen Yrittäjät: – Yritys on tunnettu omalla paikkakunnallaan (ja Pirkanmaalla). – Yritys on toiminut menestyksekkäästi. – Yritys on merkittävä työllistäjä. – Yritys/yrittäjä on ansioitunut ja toiminnallaan osoittanut esimerkilliseksi toimialansa ja koko yrittäjäkunnan edustajaksi paikkakunnalla. – Yritys/yrittäjä on toiminut menestyksekkäästi, sen kehitys ja kasvu on ollut hallittua ja suunnitelmallista.

Lielahden Vuoden Yrittäjä 2022 on Tampereen Kalustepojat Oy / Tapio Pärssinen ja Tuomas Pärssinen – lämpimät onnittelut 🌹
Kuvassa vasemmalta Jenni Pärssinen, Tuomas Pärssinen, Tapio Pärssinen, Marja Pärssinen, kuva Matti Antinmaa

 

Lielahden Vuoden 2022 Yrittäjän luonnehdinta


Vuosituhannen alussa Aamulehdessä oli ilmoitus, jossa etsittiin franchicing-yrittäjiä Tampereelle. Kaverukset huomasivat ilmoituksen ja päättivät hakea tätä edustusta sekä perustaa yrityksen siihen toimintaan. Tätä ennen yrityksen perustajat toimivat palkkatöissä, toinen heistä työskenteli myyntiedustajana Fazerilla.
Yritys on siis osa kansallista franchising -ketjua, jonka nimi vaihtui brändiuudistuksessa 2020. Yritys on toiminut menestykkäästi kasvattaen viimeisinä vuosinaan liikevaihtoaan kannattavasti, saavut- taen jo 4 milj. eur etapin. Yritys on merkittävä tukijalka ketjulle, jonka liikevaihto läheni viime- vuonna 30 milj. eur.
Perustajayrittäjän poika on työskennellyt yrityksessä lapsesta lähtien ja koulujensa jälkeen siirtynyt yrityksessä eri tehtävästä toiseen. Hän osti 2016 toisen perustajaosakkaan, Risto Suojansalon osuuden, Riston siirtyessä eläkkeelle. Poika onkin nykyään toinen omistajista ja yrityksen toimitusjohtaja.
Isä ja poika toimivat nyt yrittäjinä ja asiakkaina voivat olla kaikki oman asunnon omistajat. Yritys on tullut tunnetuksi Lielahdessa näkyvänä toimijana. Työnjako on selvä; isän hoitaessa rahaliikennettä ja taloutta, pojan huolehtiessa asiakastyöskentelystä, myynnistä ja markkinoinnista. Yritys työllistää suoraan 10 henkilöä ja epäsuorasti saman verran.
Suunnittelutyö on keskeinen osa liiketoimintaa ja yrityksen alkuaikoina suunnitelmia tehtiin käsin. Yritys on kasvuhakuinen ja tapahtumamäärien kasvu on johtanut tietotekniikan hyödyntämiseen niin suunnittelussa kuin toiminnanohjauksessakin.
Franchicing -ketjuohjaus ja valmistus sijaitsevat Loimaalla, kokoonpanon tapahtuessa Tampereella Lielahdessa. Ketju ja Yritys korostavat suomalaisen työn merkitystä ja yrityksen tuotteilla onkin Suomalaisentyön Liiton Avainlippu hyväksyntä, tuotteiden suomalaisuusasteen ollessa n. 75%.
Ketjun nimi on Charmia ja Lielahden vuoden 2022 Yritys onkin ……. Tampereen Kalustepojat Oy yrittäjinä hallituksen puheenjohtaja Tapio Pärssinen ja toimitusjohtaja Tuomas Pärssinen

LLY:n vuoden yrittäjät
Toinen oikealta Arto Peltokangas, oikealla Sauli LInd ja puolisot Eevi Peltokangas ja Satu Lind

 

Tämän yrittäjän yritys on perustettu 1995 Tesomalle mutta muutto Lielahteen tapahtui parin vuoden jälkeen yrittäjän valittua asuinpaikakseen Niemen alueen. Perusteluna oli hyvät liikenneyhteydet ja Lielahdessa tuntui olevan hyvää ”Pöhinää”. Yrittäjä on toiminut Lielahden Yrittäjien hallituksessa yli vuosikymmenen ajan, puheenjohtajaksi hän ei kuitenkaan ryhtynyt työkiireiden vuoksi.
Toimisto oli Enqvistinkatu 7 ja kasvun myötä yritys siirtyi Possijärvenkatu 1:een.

Yritys toimii arkkitehtuurin parissa ja tekee asuntosuunnittelua ja olivat edelläkävijöitä asuntokohteiden visualisoinnissa. Kilpailun kiristyessä yritys päätti laajentaa toimialaansa julkisten rakennusten suunnitteluun. Yritys on kokenut kilpailulainsäädännön antaneen heidän tunkeutua mukaan kilpailuun ”suosikki” -toimittajien sijaan. HILMA-kilpailutukset olivat tuttuja ja kovan osaamisen kautta yritys on saanutkin julkisia kohteita suunniteltavakseen, kuten Sote-rakennuksia, kouluja ja päiväkoteja.

Yritys on ollut kannattava ja liikevaihto on ollut kasvusuunatainen. Parin viimevuoden aikana liikevaihdon kasvulle on tullut raja osaajapulan ja pandemia tilanteen vuoksi. Siitä huolimatta Yritys on kasvanut jo 12 hengen suunnittelutoimistoksi

Lielahden Vuoden Yrittäjä 2021 on … Arto Peltokangas, kollegansa ja yrityksen toisen perustajan sekä osakaan, Sauli Lindin kanssa; he yhdessä muodostavat Arsatek Oy:n siis; Arton ja Saulin Tekemän firman.