Kasva tai näivety, sanoo vanha sanonta

Yrityksen kasvu perustuu aina omistajien kasvuhalulle sekä hyvälle liikeidealle ja vahvalle osaamiselle.

kasva-tai-näivety

Kasvua tuovat esimerkiksi laajeneminen, kilpailijan ostaminen, tuotekehitys ja innovointi. Myös omistajanvaihdokset ovat tärkeä kasvun väline. Yritys voi kasvaa ostamalla toisen yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa. Yrityskaupoilla voi laajentaa omaa markkinaosuutta tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Omistajanvaihdoksia ovat myös sukupolvenvaihdokset ja yrityksen muut omistusjärjestelyt. Näitä kannattaa suunnitella hyvissä ajoin ja kytkeä sidosryhmät mukaan aikaisessa vaiheessa.

Yrityksen kasvun vastakohta on se, että yritys kuihtuu tai on paikallaan. Kasvu ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan investoinnit edellyttävät pääomaa, sekä rahallista pääomaa että osaamispääomaa. Kasvuun tarvitaan aitoa halua ja paloa sekä tietenkin osaamista. Yritysten kasvun mahdollistamisessa pankeilla ja erityisrahoituslaitoksilla, kuten esimerkiksi Finnveralla, on tärkeä rooli. Rahoittajan rooli on myös valmentaa pk-yrittäjiä kohti parempaa talousosaamista ja rohkaista kannattavaan kasvuun. Näitä valmennuksia tarjoavat useimmat pankit ja esimerkiksi Cursor. Loviisassa on parhaillaan meneillään Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ”Rohkeus Kasvaa” – koulutusohjelman joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton.

Yrityksen kasvua tukevat myös erilaiset tukimuodot. Esimerkiksi ely-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja Business Finlandilla on laaja kirjo erilaisia tukia kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille.

Oppisopimus. Osaaminen on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja joka korostuu yrityksen kasvaessa. On tärkeää huolehtia sekä omasta osaamisesta että työntekijöiden osaamisesta. Yrittäjälle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin.

Yrityksen kasvu ilman investointeja on mission impossible.

Digitalisuus. Liiketoiminnan digitalisointi on tärkeä nykypäivää jokaiselle yritykselle ja yrittäjälle taustasta riippumatta. Parhaimmillaan digitalisaatio tuo myös kasvua sillä se avaa kokonaan uusia yrittäjyyden haaroja.

Vastuullisuus. Kannattava kasvu on löytynyt yritysten taloudellisista tavoitteista niiden alkuajoista lähtien. Viime vuosina kilpailukykyä on aloitettu rakentaa uusilla ja vastuullisilla tavoilla. Vastuullisuus on ilmiö, myös pk-yrityksiltä vaaditaan vastuullisuusajattelua. Onneksi pienestäkin voi aloittaa ja saada aikaan hyvää niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, henkilöstö, kumppanit ja rahoittajat, asettavat paineita yrityksille. Etenkin nuori sukupolvi osaa vaatia yrityksiltä kestävää toimintaa.

Investointien kasvu on elinvoimaisuuden mittari. Investoinneilla luodaan kasvua ja parannetaan tuottavuutta, se tuo elinvoimaa ja työpaikkoja paikkakunnallamme. Missiomme onkin että Loviisa on Suomen paras paikkakunta yrittää.

Nina Ek – Loviisan Yrittäjät ry – Lovisa Företagare rf hallituksen jäsen.

Avaa pop-up -ikkuna