Mäntsälän Yrittäjät

Toimintasuunnitelma 2022

MÄNTSÄLÄN YRITTÄJÄT RY
Toimintasuunnitelma – ehdotus vuodelle 2022
Vaikuttaminen
• Yhdistys pyrkii vaikuttamaan yleisiin yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiin ja
vilkastuttamaan talouselämää.
Tapahtumat
• Järjestämme jäsenillemme verkostoitumiseen, vapaa-aikaan ja liiketoiminnan
parantamiseen keskittyviä tapahtumia.
• Tapahtumien järjestämistä organisoi oma hyvinvointityöryhmä.
• Osallistumme Uudenmaan Yrittäjien järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
• Järjestämme uusien jäsenten hankintaan tarkoitettuja tapahtumia.
• Yhdistyksemme viralliset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous.
• Hallituksen kokous pidetään noin 10 kertaa vuoden aikana.
• Osallistumme Mäntsälä Mielessä ry:n jäsenenä Mäntsälän Messujen järjestämiseen.
• Järjestämme yrittäjyyskasvatusteemalla paikallisen Yki-yrittäjyysaiheisen kirjoituskilpailun.
Jäsenet
• Mäntsälän Yrittäjien jäsenmäärä on 287 jäsentä (1.8.2021 tilanne). Jäsenmäärätavoite
on 300 jäsentä. Uusien jäsenten hankintaan keskittyy oma jäsentyöryhmä.
• Yrittäjien jäsenmaksut nousevat vuosittain. Yrittäjien jäsenmaksu jakautuu Suomen
Yrittäjien (39%), Uudenmaan Yrittäjien (39%) ja Mäntsälän Yrittäjien (22%) kesken.
• Jäsenet saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta sähköisen tiedottamisen ja tiedotussivujen
välityksellä. Kyselyjen ja kartoituksien avulla selvitetään jäsenistön tarpeita yhteistyössä
sidosryhmien kanssa.
Sidosryhmät
• Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat Mäntsälän kunta, Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälä
Mielessä ry. Tämän lisäksi toimimme yhteistyössä alueella toimivien pankkien, oppilaitosten
ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
• Yhteistyötä jatketaan Mäntsälän kunnanjohtajan ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n
toimitusjohtajan kanssa yhteisessä kuukausittain kokoontuvassa kumppanuustyöryhmässä
sekä lisäksi osallistumme eri sidosryhmien kanssa elinkeinoasiain neuvottelukunnan
toimintaan.
Tiedottaminen
• Yhdistyksen kotisivuille ja facebook-sivuille päivitetään ajankohtaisia tapahtumia. Jäsenille
kohdistuvaa sähköpostitiedotusta jatketaan. Viralliset kokouskutsut lähetetään jäsenille
sähköpostitse.
Varainhankinta
• Yhdistyksen tulot tulevat pääosin jäsenmaksuista. Eri tilaisuuksiin pyritään hakemaan
yhteistyökumppaneita. Yhdistyksen varoja sijoitetaan turvallisesti kohtuullista riskiä
vastaan.
Mäntsälässä 7.9.2021 Hallitus