Nakkilan Yrittäjät

Elinkeinotiimi

Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinopoliittisen ohjelman ja sen toteuttamista koordinoi kunnanjohtajan ohella Nakkilan kunnan ja Nakkilan Yrittäjät ry:n edustajista koottu elinkeinotiimi. Nakkilan Yrittäjät ry asettaa 3-4 edustajaa ja Nakkilan kunta 4 edustajaa. Kunnan edustajat ovat kunnanjohtaja, hallintojohtaja sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat. Elinkeinotiimiin kuuluu myös rahalaitoksen edustaja ja kaksi nakkilalaista yrittäjää.

Elinkeinotiimin toimintaa ohjaamaan laaditaan vuosikello, jonka perusteella seurataan, suunnitellaan ja koordinoidaan elinkeinopoliittisen ohjelman sisältöä ja toteutumista. Elinkeinotiimi on yrittäjien ja kunnanedustajista valittu ryhmä joka keskustelee yrittäjien ja kunnan välisistä ajankohtaisista asioista. Ryhmä kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa.

Elinkeinotiimin kokousmuistiot löydät osoitteesta https://nakkila.fi/tyo-ja-elinkeino/elinkeinotiimi/

Nakkilan Yrittäjiä ryhmässä edustavat vuonna 2024:
Maria Salo, Eetu Bragge, ja Victor Aalto. (Varalla Mika Isoniemi)
Ota meihin yhteyttä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, viemme ne tarvittaessa elinkeinotiimiin!