Elinkeinotiimi

Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinopoliittisen ohjelman ja sen toteuttamista koordinoi kunnanjohtajan ohella Nakkilan kunnan ja Nakkilan Yrittäjät ry:n edustajista koottu elinkeinotiimi. Nakkilan Yrittäjät ry asettaa 4 edustajaa ja Nakkilan kunta 4 edustajaa. Kunnan edustajat ovat kunnanjohtaja, kunnan yrityskehittäjä (sihteeri) sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat.

Elinkeinotiimin toimintaa ohjaamaan laaditaan vuosikello, jonka perusteella seurataan, suunnitellaan ja koordinoidaan elinkeinopoliittisen ohjelman sisältöä ja toteutumista. Elinkeinotiimi on yrittäjien ja kunnanedustajista valittu ryhmä joka keskustelee yrittäjien ja kunnan välisistä ajankohtaisista asioista. Ryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Nakkilan Yrittäjiä ryhmässä edustavat vuonna 2021:
Maria Salo, Sari Ketola, Eetu Bragge ja Lassi Väkiparta. (Varalla Markku Pohjonen ja Mika Isoniemi)
Ota meihin yhteyttä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, viemme ne tarvittaessa elinkeinotiimiin!