Nokian Yrittäjät ry

Keitä me olemme

Keitä me olemme

Nokian Yrittäjät ry on Nokialla toimivien yritysten sekä yrittäjien oma yhdistys.

Valvomme etujasi

Valvomme etujasi

Nokian Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana sekä parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta- alueellaan. Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä keskusliiton ja aluejärjestön kanssa.

Paikallisjärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Nokian yrittäjien tavoitteet on suunnattu palvelemaan kaikin puolin nokialaista yrittäjyyttä.

Nokian Yrittäjät ry:n tavoitteena on:

  • edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä
  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta- alueellaan tekemällä pienten ja keskikokoisten yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa.
  • edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toiminta-alueellaan.
  • huolehtia omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä.
  • huolehtia jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa- ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia
  • toimia muutenkin järjestön yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi

Yhdistys perustettiin vuonna 1938 nimellä Nokian Yksityisyrittäjät r.y. Perustamislistaan kirjattiin tavoitteiksi yksityisyrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen ja arvostuksen lisääminen sekä yrittäjien yhteishengen lisääminen. Aluejärjestöön, tuolloiseen Yksityisyrittäjien Tampereen aluejärjestöön, nykyiseen Pirkanmaan aluejärjestöön, yhdistys liittyi vuonna 1939. Yhdistyksen toiminta oli aktiivista myös sotavuosina.

Sodan jälkeisinä vuosina yritysten ja väestön määrä kasvoi ja yhdistyksen toiminnan keskeiseksi tehtäväksi nousi valistustoiminta. Sodan jälkeen yhdistyksen toiminta myös muotoutui nykyiseen malliinsa, yhdistys sai oman kerhotilan, josta kuitenkin jouduttiin luopumaan vuonna 1967.

1970- luvulla Nokiasta tuli kaupunki ja yhdistyksen jäsenkunta monipuolistui. Toiminta alkoi muotoutua etujärjestömäisemmäksi ja monipuolistui. 1980- luvulla teollisuuden työpaikat alkoivat kadota ja suhtautuminen pienyrittäjiin muuttui positiivisemmaksi. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi ja toiminta piristyi. Tärkeää oli yrittäjien ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen aktivoiminen, syntyi aloitteita tekevä toimikunta. 80- luvulla yhdistyksen toiminta myös muuttui näkyvämmäksi ja sitä alettiin markkinoida.

90- luvun alun talouskriisi karsi jäseniä, tosin vain hyvin vähän. Keskusteltiin sosiaaliturvasta ja kehiteltiin useita erilaisia projekteja. Vuonna 1992 yhdistys esitti julkilausuman Suomen Yrittäjäin Keskusliiton ja Pienteollisuuden Keskusliiton yhdistymisestä. Yhdistyminen tapahtui vuoden 1992 lopussa. Yhdistyksen vanha nimi jäi historiaan 1997, kun nimeksi muutettiin Nokian Yrittäjät ry.

Lähde: Juha Reinikainen, Nokian Yrittäjät r.y. 60 vuotta. 1938-1998

Yhdistyksen säännöt