Nurmijärven Yrittäjät

Toimintaa vuosina 1975-2015

Tervetuloa tutustumaan Nurmijärven Yrittäjät ry:n historiaan vuosilta 1975 – 2015

PERUSTAMINEN

Nurmijärven Yrittäjien perustamiskokous pidettiin 3.6.1975. Paikalla oli 32 äänioikeutettua perustajajäsentä. Mukana oli myös muutama puoliso, edustajat paikallisista pankeista ja Uudenmaan Yrittäjistä (yhteensä paikalla oli 39 henkeä).

Ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle säännöt, valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Unto Surakka, varapuheenjohtajaksi Tenho Laakso ja sihteeriksi Esko Moilanen.
Muita hallituksen jäseniä olivat lisäksi; Pertti Elg, Maire Jääskeläinen, Hannes Kostia, Eero Luhtasaari, Simo Numminen, Ossian Nyman ja Jaakko Paananen. 
Mukana perustamisessa Yrittäjänaiset.

Jäseniä hankittiin alkuksi puhtaalla jalkatyöllä. Yrityksissä kierreltiin ja perusteltiin jäsenyyden hyötyjä, jotka kiinnostivat paljon yrityksiä. Kun isommat yritykset lähtivät mukaan, seurasivat pienemmät perässä. 2010-luvulla jäseninä on jo toisen ja kolmannen polven yrittäjäjäseniä.

Alkuvaiheessa järjestettiin kuukausittainen yrittäjälounas, johon kutsuttiin myös kansanedustajia mukaan

1975 istutettiin yrittäjäkuuset ja suunniteltiin hotelliketjua Myllykukkoon. Perusteina olivat mm. sujuvat kuljetukset lentokentälle. Mukana suunnitelmissa olivat myös keilarata ja muutakin huvitusta. Suunnitelmat olivat jo varsin pitkällä, mutta kaatuivat lopulta kunnan ja alueen omistajan vastustukseen.

1976 ajettiin voimakkaasti tiehankkeita. Keskiössä oli Kirkonkylä-Rajamäki –tie, jonka toteutusta jatkuvasti siirrettiin valtion investointipolitiikan muuttuessa. Keväällä yrittäjät olivat kunnan edustajien kanssa tapaamassa mm. työministeri Paavo Aitiota. Tämä ehdotti, että kunta lainaisi valtiolle tien rakentamiseen tarvittavat varat. Syksyllä tutustuttiin tilanteeseen paikan päällä myös valtion puolelta. Vahvasti näytti siltä, että tie toteutuisi ehkä 1981-1983 välillä. Samaan aikaan pohdittiin ettei moottoritietä tule ehkä ikinä.
Vuonna 1985 moottoritie kuitenkin olikin jo täysillä vauhdissa.

1980-luku oli nousukautta.
Asenne yrittäjiä kohtaan oli hyvin ristiriitainen. Hyvin yleisesti yrittäjiä pidettiin lähinnä riistäjinä.
Pientä muutosta oli kuitenkin nähtävissä ja pientenkin yritysten merkitys työllistäjinä alkoi saada huomiota.

Nurmijärven Yrittäjissä innostuttiin tansseista. Niinpä Rientolassa ja Ahjolassa järjestettiin vuosittain eri teemalla tansseja osana virkistystoimintaa ja varainhankintaa. Messut olivat myös hyvin ajankohtaisia ja niitä järjestettiin useana vuonna. 

Yhtenä esimerkkinä yhdistyksen kannanotoista voidaan nostaa esille vuonna 1982 tehty ehdotus kirkollisveron poistamisesta yrityksiltä.  

Yrittäjät ottivat myös kantaa koulutuspolitiikkaan ja ehdotettiin jälleen, että ammattikoulujen linjavalinnat noudattaisivat yritysten aitoja tarpeita.

Vuonna 1983 kirjattiin toimintasuunnitelmaan erityiseksi tavoitteeksi kitkattoman vuorovaikutuksen luomisen yrittäjäyhdistyksen ja kunnan uuden johdon kanssa.

Vuonna 1989 järjestettiin Osta Nurmijärvelta kamppanja ja Yrittäjäviikolla oli mukana myös Radio 3.

Illanviettoja järjestettiin edelleen ja mm. Venlassa tähtenä oli  Laila Kinnunen.

Yhdistys piti 1980-luvulla tiivistä yhteyttä kansanedustajiin ja muistoissa on tieto, että Lea Kärhän sanoessa jotain oli se painavaa asiaa ja selkeää. 

1990-luku 

Yhdistyksessä otettiin paljon kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Lähetettiin mm. kirje Suomen Yrittäjille, jossa ehdotettiin yrittäjien yhteistä kannanottoa valtiovallalle: valtion velan otto pitää pysäyttää, koska sen määrä alkaa olla sietämätön.

Vuosi 1996 toi mukanaan uutta teknologiaa, kun kevätkokouksessa esiteltiin Internettiä.

Muutakin koulutusta järjestetiin. Esimerkiksi Työtehoseuran kanssa yhteistyössä taloushallinnon kursseja.
Verkostoituminen oli muutenkin aktiivista, kun järjestettiin Verkkopäiviä. Näistä osa oli laivakokouksia matkan suunnatessa Viroon.

Vuonna 1998 oltiin kehityksen kärjessä ja otettiin sähköpostit käyttöön

Aktiivisuus paikallisesti näkyi vahvana ja usean tahon yhteistyössä syntyi ajankohtainen aiesopimus työllisyyteen. Tämän seurauksena syntyi mm. Osuuskunta Netrinki.

2000-luku

Vuosien 2002-2003 aikana yhdistyksen jäsenmäärä nousi rajusti.

Vakio kuukausitapahtumat alkoivat jäädä taakse ja katsetta laitettiin myös ulkomaille: käytiin mm. Brysselissä, Amsterdamissa, Ljubljanassa, Budapestissä, Edinburghissa, Strasbourgissa..

Vapaa-ajan toimintoina käytiin teatterissa ja testattiin erilaisia liikuntalajeja.  Paten talli sai alkunsa ja toimii 2016 edelleen. Liikunta vei yrittäjie niin Tukholman maratonille kuin Ruskamaratonille.

Vuonna 2002 tuikkivat ensimmäiset jouluvalot. Tarjottiin myös joulupuuroa ja järjestettiin joululaulukonsertti.

Yrittäjiin kohdistuva politiikka on aina kiinnostanut ja vuonna 2003 järjestettiin Eduskuntavaalien alla vaalipaneeli. Järjestäjät muistelevat, että silloinen ehdokas Antti Kalliomäki närkästyi ennakkoon yrittäjien toimittamista kysymyksistä.

VINKKI-palvelun saamista tervehdittiin ilolla. Tilahan VINKILLE tehtiin talkootöillä. 

Aikaisemmasta tekstistä voi jo nähdä, että yhdistys on ottanut perustamisestaan saakka kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Aikanaan Ilvesvuoren rakentamisesta puhuttiin 5-vuotta aamukahveilla. Lupasipa silloin Unto Salo myös louhia kiviainesta ja myydä sen, jotta saadaan tie aikaiseksi. 

Yksi merkittävä aikaansaannos on ollut kunnan hankintakalenterin saaminen nettiin, jotta paikalliset näkevät mitä hankintoja kunta on tekemässä ja näin saavat mahdollisuuden olla mukana tarjoamassa paikallisia palveluita.


Historiateksti on koostettu 12.9.2015 järjestetyn 40-vuotisjuhlan historiajuonnoista, joiden avulla juhlaa johdatettiin eteenpäin ja jonka lomassa juhlapuhujat ja juhlaan tervehdyksensä tuoneet pääsivät ääneen. Historiajuonnot koostivat Pirjo Kivistö, Jari Flinck ja Teija Benjaminsson Nurmijärven Yrittäjien laajasta arkistosta.