Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Nurmijärven Yrittäjät

Toimintasuunnitelma 2024

Paikallista verkostoitumista tukeva – vahvasti vaikuttava.

Toimintamme kulmakivet ovat vaikuttaminen, verkostoituminen ja vahvistaminen.

Nämä kulmakivet leikkaavat läpi koko toimintamme ja ne ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Vahvalla ja monipuolisella jäsenyysrakenteella pystymme tukemaan järjestömme edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä joka tasolla. Monipuolisella toiminnalla tuemme jäsenistön pysyvyyttä ja verkostoitumista sekä jäsenten henkilökohtaista ja yritystoiminnallista vahvistumista.

Yhdistyksen jäsenyyden kannattavuutta tarkastellaan usealta eri tasolta. Vuonna 2024 elämme edelleen maailmanpoliittisesti kuohuvaa aikaa, joka vaikuttaa yrityksiin myös paikallistasolla voimakkaasti mm. heittelehtivien energiamaksujen ja polttoainemaksujen sekä muiden elinkustannusten nousujen muodossa. Nämä kaikki vaikuttavat paljon niin yritysasiakkaiden kuin kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Tämä haastaa meidät niin jäsenpidossa kuin jäsenhankinnassakin. Toisaalta keväällä 2023 aloittanut Orpon hallituksen ohjelma sisältää monia yritystoiminnan näkökulmasta erinomaisia kohtia. Toivomme niiden täytäntöönpanon etenevän ja tuloksien olevan odotetun piristäviä.

Kohdistamme vuonna 2024 Nurmijärven Yrittäjien luottamushenkilötoiminnan ensisijaisesti paikalliseen edunvalvontaan. Lisäksi olemassa olevan jäsenistön kannustaminen ja aktivoiminen osallistumaan ja hyödyntämään yrittäjäyhdistyksen palveluja kaikilla toimintatasoilla on edelleen toimintamme keskiössä. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön laajat kokonaisuudet korostuvat keskusliiton toiminnan kautta ja näiden tuloksista tiedotamme aktiivisesti jäsenille. Paikallisesti hyödynnämme mahdollisimman laajasti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien tarjoamia tukitoimia eri toimintasektoreille.

1. Jäsenet

Nurmijärven Yrittäjät on jäsenmäärältään yksi Uudenmaan Yrittäjät ry:n suurimmista paikallisyhdistyksistä. Pystyäkseen toimimaan itsenäisenä yhdistyksenä ja tukeakseen alueellista sekä valtakunnallista edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tulee jäsenkunnan olla toimiva ja aktiivinen.

Jäsenmäärämme on vähentynyt edelleen vuoden 2023 aikana, vaikka uusia jäseniä liittyy tasaiseen tahtiin. Jäsenmäärän vähenemisen pysäyttäminen on vähimmäistavoitteemme vuodelle 2024. Panostamme uusien jäsenten aktivoimiseen jäsenyyden ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Seniorijäsenyyttä tarjotaan aktiivisesti yritystoiminnan lopettaville jäsenille tai eläkkeelle siirtyville jäsenille. Tulevaisuuden toiminnan takaa järjestön uusiutuminen, jossa nuorilla yrittäjillä on hyvin merkittävä rooli. Jäsenhankinnassa tuleekin huomioida erityisesti nuoret yrittäjät. Pyrimme tiedottamaan paikallisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille opiskelijajäsenyydestä.

2. Vaikuttaminen – Kuntayhteistyö ja kehitys

Tulemme edelleen toimimaan tiiviissä yhteistyössä kunnan virkamiesten, valtuutettujen/valtuusto- ryhmien ja nurmijärveläisten kansanedustajien kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan kuntayhteistyöhenkilön, joka yhdessä puheenjohtajan kanssa hoitaa yhteyksiä kuntaan päin. Vuoden 2024 aikana panostamme yritysvaikutusten arvioinnin kehittämiseen ja käyttöönottoon Nurmijärvellä. Yrittäjien ja valtuutettujen yhteinen seminaari järjestetään myös vuonna 2024.

Jatkamme yhteistoimintaamme kunnan ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatustoiminnan kehittämiseksi kunnan alueella. Tuemme osaltamme Suomen Yrittäjien opettajille suunnattua yrittäjämyönteisen toimintamallin jalkauttamista.  Kannustamme alueemme kouluja osallistumaan Y-Tube -yrittäjyysvideokilpailuun.

3. Verkostoituminen ja yritystoiminnan vahvistuminen

Jäsenyyden liiketoiminnalliset hyödyt

Kumppanuusohjelman pilotointi ei tuonut toivottua aktiivisuutta vuoden 2023 aikana. Kartoitamme jäsenistöltä millaista toimintaa he toivovat, ja mihin he olisivat valmiita sitoutumaan tavoitteena jäsenistön btob-mahdollisuuksien voimistaminen. Tämän kokonaisuuden tavoitteena on konkretisoida jäsenyyden hyötyjä yrittäjän arjessa.

Yhteistyö

Vuoden aikana tulemme jatkamaan yhteistyötä Nurmijärven muiden yrittäjäyhdistysten, naapurikuntien yrittäjäyhdistysten, Uudenmaan Yrittäjien sekä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen (Keuken) kanssa edistääksemme yrittäjyyden edellytyksiä. Yhteisten koulutusten ja verkostoitumistapahtumien järjestäminen on tarpeellista, jotta saamme paikkakunnalle hyviä ja tasokkaita tilaisuuksia. Jatkamme tiivistä yhteistyötä Klaukkalan Yrittäjät ry:n ja Nurmijärven Yrittäjänaiset ry:n kanssa. Yhtenä muotona syksyisin järjestettävä yhteinen Yrittäjäjuhla, jonka vetovastuu kiertää yhdistyksien välillä.

Yrittäjien hyvinvointi

Yhdistys tiedottaa säännöllisesti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien järjestämien yrittäjien hyvinvointitilaisuuksista. Erityisesti yksinyrittäjille ja uusille jäsenille suunnatut verkostoitumis- ja hyvinvointikokonaisuudet.

Henkistä hyvinvointia edistämme verkostoitumistapahtumilla, joita ovat mm. matalankynnyksen yrittäjien kuukausilounaat ja kulttuuritapahtumat. Resurssien mukaan toteutamme myös jäseniltä tulleita tapahtumaehdotuksia. Kaksi kertaa vuodessa järjestämme yhdistyksen virallisen kokouksen yhteydessä isomman tapahtuman: kevätkokous perhetapahtumana ja syyskokouksen jäsenistön ja seuralaisten rentona juhlana.

Koulutus

Järjestämme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa erilaisia koulutuksia, joihin jäsenistömme esittää kiinnostusta. Tiedotamme Suomen Yrittäjien, Uudenmaan Yrittäjien ja Keuken järjestämistä monipuolisista tapahtumista. Koulutustarjonta on runsasta, laadukasta ja pääosin ilmaista.

4. Viestintä

Viestinnän tarkoituksena on lisätä jäsenistön tiedonsaantia paikallisesti, maakunnallisesti ja valta- kunnallisesti yrittäjyyteen vaikuttavista asioista sekä järjestettävistä tapahtumista ja koulutuksista. Yhdistyksen oma tiedotus tapahtuu sähköisillä uutiskirjeillä, joita lähetetään kuukausittain (poislukien kesä- ja heinäkuu). Aktiivisina kanavina myös Facebook-sivu ja kotisivut www.nurmijarvenyrittajat.fi
Positiivista yrittäjäkuvaa rakennetaan myös kuntalaisille suunnatuilla kampanjatapahtumilla kuten Joulu saapuu Nurmijärvelle -kokonaisuudella.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 2023.