Orimattilan Yrittäjät

Yritysvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi laajasti käyttöön Päijät-Hämeessä

Lahti ja ympäristökunnat ovat ottamassa yritysvaikutusten arvioinnin pysyväksi käytännöksi kunnallisen päätöksenteon valmistelussa tämän vuoden alusta. Vuonna 2011 kunnat olivat mukana koko maakunnan laajuisessa yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisessä ja pilotoinnissa.

– Yritysvaikutusten arviointikäytäntöjä on kokeilussa muuallakin Suomessa, mutta maakunnan yhteisesti kehittämä ja käyttöönottama malli on ainutlaatuista Suomessa.   Lahden seudulla toteutettua pilotointia on seurattu aktiivisesti myös muilla alueilla ja yrittäjäjärjestöissä. Olemme siis olleet Lahden seudulla edelläkävijöitä – Päijät-Hämeen yritysvaikutusten arviointimallia on benchmarkattu laajasti, kertoo Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKESin toimitusjohtaja Essi Alaluukas.

Yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään käytännössä ennakoimaan eri päätösten vaikutuksia yritysten ja työllisyyden näkökulmasta. Arvioinnin avulla on mahdollisuus lisätä avoimuutta sekä vuorovaikutusta ja vähentää tyytymättömyyttä päätöksentekoon.

– Yritysvaikutusten arviointi käytäntö on ollut yksi Suomen Yrittäjien pitkäaikaisista tavoitteista kuntien elinkeinopolitiikan kehittämiseksi. Olemme tyytyväisiä, että olemme pystyneet Päijät-Hämeessä viemään konseptia maakunnan laajuisesti näin nopeasti eteenpäin, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto.

– Kysymys on yritysvaikutusten dokumentoinnista, konseptin kehittämisestä ja uuteen ajattelutapaan sitoutumisesta. Vaikka kuntien päätöksenteossa nytkin huomioidaan elinkeinoelämän tarpeita, jäsennelty malli helpottaa konkreettisesti kuntien viranhaltijoiden työtä yritysten vaikutusten ennakkoarvioinnissa.

Päijät-Hämeen yritysvaikutusten arviointimallin kehittäminen pohjautuu Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategiaan, joka sisältää linjauksen yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotosta kunnallisessa päätöksenteossa.  Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy- LAKES ja  Päijät-Hämeen Yrittäjät lähtivät  kehittämään yhteistyössä kuntien kanssa arviointimallia maakunnallisesti sen sijaan, että jokainen kunta kehittäisi itsenäisesti oman arviointikäytäntönsä. Yritysvaikutusten arviointimallin kehitystyö on jakaantunut useaan eri vaiheeseen ja mallia jalostetaan jatkuvassa yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden sekä yrittäjien kanssa.

Päijät-Hämeen yritysvaikutusten arviointimalli rakentuu kolmen keskeisen tekijän varaan:

  1. Yritysvaikutusten tunnistaminen ja sitä varten kehitetyt tunnistuskysymykset ovat tärkein apuväline käytännön arvioinnin toteuttamisessa.
  2. Päätökset ovat erilaisia, eikä yksi arviointitapa sovellu kaikkiin tilanteisiin. Päijät-Hämeen mallissa päätöstasoja on kolme ja kullekin tasolle on omanlaisensa arviointitapa. Päätökset on jaoteltu yksittäisiin päätöksiin, päätöskokonaisuuksiin sekä strategioihin ja ohjelmiin.
  3. Yritysvaikutusten arvioinnin järjestämisestä on aina vastuussa valmistelusta vastaava viranhaltija. Viranhaltija ei välttämättä arvioi päätöksen yritysvaikutuksia itse, vaan hänen velvollisuutena on huolehtia, että arviointi toteutetaan päätöksen laajuuden vaatimalla tavalla.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Essi Alaluukas, essi.alaluukas@lakes.fi, 050 346 6988
Toimitusjohtaja Outi Hongisto, ‘); // –> , 050 597 8802
Hallintojohtaja Mika Itänen, mika.itanen@nastola.fi, 040 197 9808

Päijät-Hämeen yritysvaikutusten arviointi -työryhmän jäsenet:
Juhani Ahonen, kaupunginhallituksen pj., Heinola
Mika Itänen, hallintojohtaja, Nastolan kunta
Heikki Jaakkola, kunnanjohtaja, Padasjoen kunta
Marja-Riitta Kempas, kunnanvaltuuston jäsen, Hollola
Harri Lemola, kehittämispäällikkö, Hollolan kunta
Tero Mölsä, kaupunginhallituksen I vpj., Orimattila
Raija Rissanen, kunnanjohtaja, Hartolan kunta
Veli-Pekka Toivonen, maankäytön johtaja, Lahden kaupunki
Essi Alaluukas, toimitusjohtaja, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö
Outi Hongisto, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, puheenjohtaja
Miikka Venäläinen, yhteyspäällikkö, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Johan Winberg, projektikoordinaattori, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES

Yritysvaikutusten arviointimalli
PH yritysvaikutusten arviointimalli.pdf