Porvoon Yrittäjät - Borgå Företagare rf
Porvoon Yrittäjät logo
Porvoon Yrittäjät

Porvoon Yrittäjät ry:n vaiheita

75 vuodessa 30-jäsenisestä pikkuyhdistyksestä 700 jäsenen edunvalvontaorganisaatioksi.

Elinkeinot ja yritystoiminnan olosuhteet muuttuivat paljon 1900-luvun alkupuolella. Entisten ammattikiltojen ohelle syntyi käsi- ja pienteollisuusyrittäjien ja kauppiaiden yhdistyksiä.

Helmikuun 14. päivänä 1946 perustettiin Porvoon Yksityisyrittäjät ry. Asia oli ollut vireillä jo viisi vuotta, mutta sota oli keskeyttänyt kaiken yhdistystoiminnan Suomessa. Ensimmäinen puheenjohtaja oli kauppias Tauno Lilja, joka oli sittemmin vuonna 1950 myös Uudenmaan Yrittäjien Aluejärjestö ry:n (nyk. Uudenmaan Yrittäjät ry) puheenjohtaja.

Yhdistys on alusta lähtien kuulunut Yksityisyrittäjäin Liittoon ja sittemmin aluejärjestön kautta Suomen Yrittäjäjärjestöjen Liittoon. Mutkien ja nimenvaihdosten kautta eri yrittäjäjärjestöt yhdistyivät 20 vuotta sitten Suomen Yrittäjät ry:ksi. Kattojärjestö SY:hän viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan.

Vuonna 1947 järjestettiin valtakunnallinen yksityisyritteliäisyyden viikko. Tapahtumia oli Porvoon lisäksi sadoilla paikkakunnilla. Suurta yleisöä haluttiin näin muistuttaa siitä, että Suomessa oli monikymmentuhantinen yrittäjäkunta, joka palvelee kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla. Teemana oli ”Vapaa yrittäjä – vapaa kansa”, mikä on ajankohtaista tänäkin päivänä – tosin ehkä hieman toisella tavalla kuin sotien jälkeen.

Jo vuonna 1947 perustettiin naiskerho Porvoon Yksityisyrittäjien yhteyteen. Naiskerhosta kehittyi edelleen aktiivinen Porvoon Yrittäjänaiset ry, joka keskusjärjestönsä kautta kuuluu niin ikään Suomen Yrittäjät ry:hyn.

Porvoon Yksityisyrittäjät ry muutti 1966 nimekseen Porvoon yrittäjät ry. 1960-luvun lopulta yhdistys eli hiljaiseloa vuoteen 1976, jolloin se elvytettiin jälleen toimintaan. 1977 lopulla yhdistyksellä oli jo 60 jäsentä. 1977-1996 yhdistys toimi nimellä Porvoon Seudun Yrittäjät ry. Ja sitten siis jälleen Porvoon Yrittäjät ry – Borgå Företagare rf.

Vuonna 1980 laadittiin ensimmäinen kunnallispoliittinen tavoiteohjelma. Ensimmäinen Vuoden Yrittäjä-palkinto jaettiin 1981. Porvoon Seudun Yrittäjät ry piti jäsenistönsä puolta kaupungin keskustaan kaavailtuja suurmyymälöitä vastaan lähettämällä rakennuslautakunnalle kirjeen, jossa vastustettiin suurmyymälöiden rakentamista. Aleksanterinkadun siltaa kannatettiin. ”Suosi kotikuntaasi, pidä markka Porvoon seudulla” kampanjoitiin yhdessä Porvoon kaupungin ja  Porvoon maalaiskunnan kanssa 1983. 1980-luvun lopulla jäsenmäärä oli noin 150.

Porvoon kaupungin ja Porvoon maalaiskunnan kuntaliitosta ajettiin jo 1980-luvulta lähtien. Kuntaraja oli ollut yrittäjien kannalta keinotekoinen jo kauan. Kuntaliitos toteutui 1997. 1990-luvun toimintaa leimasi myös vuosikymmenen alun lama.

2000-luvun alussa jäseniä oli jo luokkaa 270.  2000-kymmenluku oli jäsenpalveluiden kehittämisen aikaa niin Porvoon Yrittäjissä kuin aluejärjestö Uudenmaan Yrittäjissäkin. Yhdistyksen omat kotisivut saatiin 2001. Jäsenlehti Pore julkaistiin ensimmäistä kertaa 2002. Samalla ryhdyttiin laatimaan tapahtumakalentereita, jotka käsittivät sekä Suomen Yrittäjien, Uudenmaan Yrittäjien että Porvoon Yrittäjien jäsenille suunnatut koulutukset ja tilaisuudet. Ammattikoulujen ja ammattikorkeiden yrittäjäsuuntautuneiden opiskelijoiden stipendirahasto perustettiin Porvoon Yrittäjiin 60-vuotisjuhlavuonna 2006. Pore-lehti ryhdyttiin vuonna 2008 postittamaan yli 3.000 kappaleen painosmäärällä kaikille alueen yrityksille ja sidosryhmille siitä riippumatta olivatko he jäseniä vai eivät. Porvoon Yrittäjien ja Porvoon kaupungin kuukausittaiset aamukahvit aloitettiin. Uudenmaan Yrittäjät palkitsi Porvoon Yrittäjät ry:n vuoden paikallisyhdistyksenä 2010. Vuosikymmenen lopussa jäseniä oli 640.

Jäsenmäärän huippu 846 jäsentä saavutettiin 2012. Tätä kirjoitettaessa jäseniä on noin 780. Matalasuhdanteen pitkittyessä monet yritykset lopettivat toimintansa, jotkut säästivät kuluissa ja suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, joten yrittäjäjärjestön jäsenmääräkin on pienentynyt. Se ei haittaa Porvoon Yrittäjien tahtia tällä vuosikymmenellä.

Yhdistyksen kunnallispoliittisia tavoitteita tai elinkeinopoliittista ohjelmaa on päivitetty ainakin 1980, 1984, 2008 ja 2010. Yrittämisen edellytyksiin on pyritty vaikuttamaan vuosittain myös kannanotoin ja monin eri tavoin. Mm. keskustan kehitys ja liikenneasiat ovat aina olleet pinnalla. Ammattikoulutukseen liittyviin asioihin on haluttu osallistua. Kaupungin ja kunnan hankinnat ovat olleet huolen aiheina.

Vuonna 2018 Porvoon Yrittäjät valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestön eli Uudenmaan Yrittäjien parhaaksi paikallisyhdistykseksi yli 500 jäsenen sarjassa. Porvoon Yrittäjät oli myös yksi viidestä finalisteista Suomen Yrittäjien valitessa vuoden 2018 parasta paikallisyhdistystä yli 500 jäsenen sarjassa.

Vuoden 2020 lopulla Porvoon kaupunki, Porvoon Yrittäjät ry ja kehittämisyhtiö Posintra perustivat yhdessä kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on löytää keinoja ja työkaluja parantamaan elinkeinopolitiikan tilaa, yritysten ja kaupungin yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Yhdistys juhlisti 75-vuotista taivaltaa juhlagaalalla vuonna 2021.

Porvoon Yrittäjät pitkään työstämä tavoite saada Porvooseen elinkeinopäällikkö toteutui vuonna 2021.

Vuoden 2022 joulukuussa Porvoon kaupunki ja Porvoon Yrittäjät ottivat askeleen eteenpäin yhteistyössään allekirjoittamalla valtuustokaudelle elinvoimalupauksen.

Vuoden yrittäjäpalkinto on jaettu joka syksy vuodesta 1981 lähtien.

Porvoon Yrittäjien puheenjohtajat kautta aikojen

1946-1965 Tauno Lilja

1966-1975 Hannes Heikkilä

1976 Risto Kulmala

1977-1980 Karl-Gustav Ray

1981-1983 Osmo Kekkonen

1984 Allan A. Nordling

1985-1987 Osmo Kekkonen

1988-1990 Niilo Huumo

1991-1995 Vuokko Laakko (1995 delvis Jari Linkinen)

1996 Esko Viinikainen

1997-2001 Raimo Ikonen

2002-2004 Raija Tölkkö

2005-2011 Birgitta Palmqvist

2012-2014 Jari Kivimäki

2015-2017 Pontus Palmqvist

2018 Pentti Kinosmaa

2019-2020 Gunilla Söderholm

2021-2022 Patrik Björkman

2022- Marina Nyberg