Pyhäjoen Yrittäjät

Toiminta

Pyhäjoen Yrittäjissä toimintavuoden aikana hallitus kokoontuu päättään yhdistyksen toiminnan linjauksista. Pyhäjoen Yrittäjissä on mukana kaikilla toimialoilla toimivia yrityksiä ja tällä hetkellä yritystoiminta on vilkasta ja yhdistystoiminta on erinomainen verkosto kaikille Pyhäjoella toimiville ja tänne tuleville yrityksille. Pyhäjoen Yrittäjät tekee yhteistyötä Pyhäjoen kunnan kanssa, Pyhäjoen Yrittäjien hallitus ja kunnanhallitus tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

Edunvalvonta

Tavoitteena on kunnassa toimivien yritysten ja yrittäjien oikeuksien ja velvollisuuksien valvominen, sekä turvata yrittäjien toiminnalliset ja taloudelliset edut.

Koulutus

Osallistumme aluejärjestön, keskusliiton sekä seutukunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Pyrimme järjestämään paikallista koulutusta yrittäjille olemassa olevien ja tulevien hankkeiden ja työmaiden tuomien lisämahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Tiedotus

Toiminnasta tiedotetaan Kuulumiset lehdessä, yhdistyksen omissa jäsenkirjeissä sähköpostin välityksellä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Yhdistyksen web-sivustoa tuo esille yhdistyksen informaatiota ja toimintaa.

Vapaa-aika

Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia kaikille yrittäjille retkeilyn, matkojen ja virkistyksen merkeissä.

Järjestötoiminta

Jäsenhankintaa pidetään yllä koko ajan. Sääntömääräiset kokoukset pidetään helmi – huhtikuussa ja syys – marraskuussa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Lisäksi osallistutaan lähialueen yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen seutukuntajuhlan järjestämiseen vuosittain.

Muu toiminta

Osallistutaan Pyhäjoen joulukauden avajaisiin.