Siuntion Yrittäjät - Sjundeå Företagare

Siuntion yrittäjät ry

Siuntion yrittäjät ry pyrkii edistämään yrittäjyyttä ja järjestämään monipuolisia tapahtumia yrittäjille toimialasta tai asuinkunnasta riippumatta. 

Paikallisyhdistyksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • Tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä.
  • Edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnan hallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista sekä työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä sekä aloitteita, ja antamalla lausuntoja.
  • Järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia.
  • Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta.
  • Koota yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi.
  • Suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät.

Siuntiolainen yrittäjä, olet lämpimästi tervetullut mukaan yhdistyksemme jäseneksi.

Liittyminen

Liity yhdistyksen jäseneksi käyttämällä Suomen Yrittäjien yhteistä liittymislomaketta:

Liity Suomen Yrittäjien jäseneksi