Kolme jäsentä aluevaltuustoon

Vantaan äänestysprosentti viikon takaisissa aluevaaleissa oli pelätyn surkea. Vain 38 % äänioikeutetuista käytti oikeuttaan. Vantaalla oli useita äänestysalueita, joissa äänestämässä kävi harvempi kuin joka neljäs. Kysyjälle voikin vastata, että ei, vaaleja ei pidetty tarpeellisina eikä turhaksi koetun lisähallinnon rakentelulle sytytty.

Vantaan ja Keravan muodostama hyvinvointialue on kummajainen. Yhtäkään samanlaista ei maassa ole. Kahden kunnan muodostamaa aluetta ei voi pitää loogisena tai hyvänä ratkaisuna. Mutta sen kanssa tulee elää ainakin lähivuodet.

Politiikka on mahdollisuuksien taidetta ja niin täälläkin vain vaalit järjestettiin. Kun katsoi vaalituloksia koko Suomessa, oli havaittavissa sitä laajempaa kiinnostusta vaaleja kohtaan, mitä innokkaammin sikäläinen valtapuolue tukee maakuntahallintoa. Vastaavasti Vantaalla ja Keravalla pääpuolueet suhtautuvat kielteisesti tai korkeintaan neutraalisti uuden hallinnon rakentamiseen. Se näkyi myös passiivisuutena uurnilla.

Vaaleissa valittiin kolme Vantaan Yrittäjien jäsentä aluevaltuustoon. Valituiksi tulivat Anssi Aura Kokoomuksesta, Tuukka Saimen Perussuomalaisista ja Nina Nummela Liike Nytistä. He kaikki ovat myös Vantaan kaupunginvaltuuston jäseniä. Kaikkinensa yrittäjiä valittiin aluevaltuustoon kahdeksan ja varallekin kuusi.

Valittujen luottamushenkilöiden tehtävät ovat vaativia. Toivottavasti he myös onnistuvat löytämään aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Päättäessään hallinnon organisoitumisesta ja kunkin toimielimen tehtäväkentästä he luovat suuntaa tuleville vuosille. Nyt on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että hyvinvointialueen toiminta perustetaan monituottajamallin varaan.

Esa Mänttäri
toimitusjohtaja
Vantaan Yrittäjät
esa.manttari@yrittajat.fi