Vantaan Yrittäjät

Vantaalaisen yrittäjän puolesta

Yrittäjät luovat talouskasvun. Me tuemme sitä vahvistamalla yrittäjyyden edellytyksiä. Yrittäjän edunvalvonta on Vantaan Yrittäjien tärkein tehtävä.

Vantaan Yrittäjien toiminta-alue on Vantaa. Yhteistyö kaupungin kanssa on tiivistä ja toimivaa. Kaupunki vaikuttaa suuresti yritystoiminnan edellytyksiin. Se tekee myös suuren määrän hankintoja. Hankinnat on tehtävä siten, että kaikki yrittäjät pääsevät mukaan kilpailutuksiin.

Yrittäjämyönteisyyden lisääminen edellyttää eduvalvontatyötä. Vaikuttamisessa tavoite on varmistaa, että päätöksenteon perustana ovat oikeat ja riittävät tiedot yrittäjien ja elinkeinoelämän näkemyksistä.

Yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuuksista tuottaa palveluja on parannettava. Valinnanvapauden toteuttaminen on elinehto, jotta yrittäjät pääsevät mukaan tarjouskilpailuun ja kuntalaiset saavat laadukkaita ja edullisia palveluita.

Esa Niinivaara
puheenjohtaja
Vantaan Yrittäjät