Vimpelin Yrittäjät

Vimpelin positiivisin

Vimpelin positiivisin

Vimpelin Yrittäjät huomioi Vimpelin positiivisimman kunniamaininnalla yhteisen hyvän ja positiivisen ajattelun edistämisestä.

Vimpelin positiivisin kunniamaininta annetaan henkilölle, joka voi olla kuka tahansa kuntalainen! Vimpelin positiivisin on henkilö, joka valovoimaisuudellaan ja positiivisuudellaan kannustaa muita, hän ei puhu pahaa eikä korosta negatiivisuutta, hän on ystävällinen ja lämmin henkilö, joka ajaa yhteistä hyvää. Kunniamaininta voidaan antaa myös erityisen hyvästä ja positiivisesta asiasta, tapahtumasta tms. jonka syntymiseen henkilö on vaikuttanut ratkaisevasti. 

Miten valinta tapahtuu?

Vimpelin positiivista saavat ehdottaa kaikki halukkaat. Positiivisinta on äänestetty kauppaliikkeissä ja jokainen on saanut äänestää ketä haluaa. Vimpelin Yrittäjät on tarkastanut ja laskenut annetut äänet. Eniten ääniä saanut on valittu Vimpelin positiivisimmaksi.

Vimpelin positiivisimmat: 

2018 Matti Järvelä
2019 Eila Lakaniemi

Äänestysaikaa on kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen.

Vuonna 2020 äänestys toteutetaan netissä. Vimpeliläiset ovat saaneet ehdotaa äänestykseen positiivisia henkilöitä. Neljä eniten ääniä saanutta on valittu varsinaiseen Vimpelin positiivisin äänestykseen.