Vimpelin Yrittäjien hallitus ja strategia

Hallitus

Strategia

Vimpelin Yrittäjät ry:n hallitus on luonut yhdistykselle toimintastrategian vuosille 2018–2022. Strategian pohjalta luodaan vuosittain toimintasuunnitelma sekä valitaan painopistealueet. Strategiassa määritellään toiminnan arvot, visio, missio sekä toiminnan uhat, mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet. 

Tiivistelmä stategisista tavoitteista vuosille 2018–2022


• Parannamme omalta osaltamme alueemme paikallisyhdistyksen välistä yhteistyötä avaamalla keskustelua ja ottamalla aktiivisesti osaa itsekin.
• Yrittäjähenkisyyden lisääminen omassa kunnassamme, nuorten tavoittaminen yrittäjyyskasvatuksella 
• Kunnan kehittäminen.
• Aktiivisempi jäsenhankinta. 
• Seuraamme Sote-Maku-uudistusta.

Painopistealueet

1. Paikallinen kehittäminen: Elinkeinovaliokunnan perustaminen ja näin kuntayhteistyön kehittäminen. Yleisen kehittämishankkeen hakeminen Viihtyvyyttä ja vetovoimaa Vimpeliin.
2. Jäsenmäärän lisääminen. Mitä vahvempi yhdistys, sitä paremmin pystymme tekemään paikallista edunvalvontaa ja ajaa paikallisen yrittäjyyden etua. 

Arvot, visio ja missio

LUOTETTAVUUS: Olemme jäsenille luotettava edunvalvoja ja kaikille yhteistyötahoillemme luotettava kumppani.
AVOIMUUS: Toimimme avoimesti ja rehellisesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa.
INNOSTUS: Toimintaamme ohjaa innostus. Omalla esimerkillä innostamme myös muita paikkakunnan yrittäjiä.
YHTEISÖLLISYYS: Voimamme on tiiviissä yhteisössä ja tämä näkyy kaikessa toiminnassamme. 


MISSIO: Parantaa vimpeliläisten yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita sekä edistää yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja paikallisten yrittäjien välistä synergiaa.

VISIO: Säilytämme vimpeliläiset yritykset elinvoimaisena ja olemme merkittävä toimija paikkakunnalla.