Ylöjärven Yrittäjät

Seniorijäsenyys

Senioriyrittäjätoiminta Pirkanmaalla

Seniorijäsenyys on aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle mahdollisuus jatkaa toimintaa yrittäjäjärjestön parissa. Heillä on paljon arvokasta kokemusta ja tietoa yrittäjyydestä siirrettäväksi nuorelle yrittäjäpolvelle.

Pirkanmaan Yrittäjät ja paikallisyhdistykset tarjoaa seniori-ikäisille jäsenilleen kohdennettua ja jäsenistön omasta näkökulmasta suunniteltua toimintaa normaalin jäsentoiminnan lisäksi.

Seniorijäsenyyden edellytykset:

Yrittäjänä toimineen henkilön on mahdollista jatkaa jäsenyyttä seniorijäsenenä seuraavien edellytyksien täyttyessä:

 • senioriyrittäjänä voi olla sellainen yrittäjä, joka on luopunut omasta yritystoiminnastaan eikä täytä varsinaisen jäsenen kriteereitä.
 • henkilö tai hänen aviopuolisonsa yritys on ollut aikaisemmin paikallisyhdistyksen jäsen

Seniorijäsenen oikeudet

Pirkanmaan yrittäjien paikallisyhdistykset käsittelevät oman alueensa seniorijäsenhakemukset.

Hyväksyessään seniorijäsenen paikallisyhdistys määrittelee ne palvelut, jotka se antaa seniorijäsenille.

Seniorijäsenellä ei ole samoja jäsenoikeuksia kuin varsinaisella jäsenellä. Seniorjäsenellä ei ole äänioikeutta paikallisyhdistyksen kokouksissa, mutta hänet voidaan kutsua kaikkiin yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Vuosimaksu  50 €/vuosi

Seniorijäsenelle postitetaan jäsenmaksun yhteydessä seniorijäsenkortti, jolla voi hyödyntää seniorijäsenen  jäsenetuja.

Seniorijäsenen palvelut

Keskusjärjestön hallitus on määritellyt tietyt palvelut, jotka seniorijäsen on oikeutettu saamaan maksaessaan yhteisesti sovitun jäsenmaksun.

Keskusjärjestöstä tulevat palvelut:

 • Suomen YrittäjäSanomat –lehti
 • YrittäjäINFO –tiedote
 • Neuvontapalvelut
 • Näiden keskusjärjestöpalvelujen saamisen edellytyksenä on, että paikallisyhdistys on määritellyt jäsenmaksunsa keskusjärjestön hallituksen suorituksen mukaisesti
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut vaihtelevat mm. TB:n alennus on sama kuin normaalijäsenellä.
 • Fennian jäsenedut

Aluejärjestöltä tulevat palvelut:

 • Sähköiset jäsentiedotteet
 • Kaikille jäsenille postitettavat tapahtumakutsut
 • Pirkanmaan Yrittäjä –lehti
 • Senioriklubin järjestämät tilaisuudet

Paikallisyhdistyksestä:

 • Sähköiset jäsentiedotteet ja postitettavat tapahtumakutsut
 • Oikeus osallistua jäsentapahtumiin jäsenhinnoilla
 • Paikallisesti järjestettävät omakustanteiset retket, teatteri- ja konserttimatkat
 • Muista paikallisesti sovituista jäseneduista

Seniorijäsenen tiedot jäsenrekisterissä

Hyväksyttyään uuden seniorijäsenen tulee paikallisyhdistyksen toimittaa hänen perustietonsa yhteiseen jäsenrekisteriin, jotta alue- ja keskusjärjestötason palvelut voidaan turvata seniorijäsenille.

Keskusjärjestö perii tähän yhteiseen rekisteriin ilmoitettujen seniorijäsenten jäsenmaksu keskitetysti.