Asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg. Kuva: Markus Sommers
9.2.2022 klo 12:20
Tiedote

Työelämägallup: Palkkaurkintaan suhtaudutaan hyvin kielteisesti

Työelämästä ei tule tukea palkkaurkinnalle. Vain noin viidennes on sitä mieltä, että työntekijällä tulisi olla oikeus koska tahansa saada tietää toisen työntekijän palkkatiedot ilman tämän suostumusta. Selvä enemmistö vastustaa asiaa, kertoo Työelämägallup.

Palkka-avoimuus on ajankohtainen asia juuri nyt, koska sosiaali- ja terveysministeriön palkka-avoimuustyöryhmäraportin toimeenpanoa harkitaan. Ryhmä esitti syksyllä, että tasa-arvolakiin lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja yksittäisten työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia muiden työntekijöiden palkoista. Suomen Yrittäjät jätti eriävän mielipiteen.

–  Nämä ehdotukset puuttuisivat työntekijöiden yksityisyyden suojaan ja lisäisivät yritysten hallinnollista taakkaa, asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

– Palkkasyrjintä on jo tänä päivänä Suomessa ehdottomasti kiellettyä. Olemme sen kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi edelleen esittäneet tasa-arvovaltuutetun roolin vahvistamista.

– Sukupuolten väliseen ansioeroon voidaan kyllä vaikuttaa ja eroa kaventaa niin, että puretaan työmarkkinoiden jakaantumista sukupuolten mukaan, vaikuttamalla koulutusvalintoihin ja asenteisiin, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Selvä enemmistö vastustaa palkkatietojen antamista

Palkkatietojen avoimuus jakaa mielipiteitä. Noin viidennes (21 %) on samaa mieltä siitä, että työntekijällä tulisi olla oikeus koska tahansa saada tietää toisen työntekijän yksilöidyt palkkatiedot ilman tämän suostumusta, mutta selvä enemmistö (65 %) vastustaa asiaa.

Myös se, tulisiko henkilöstön edustajalla olla oikeus koska tahansa tietää kaikkien yrityksessä työskentelevien työntekijöiden yksilöidyt palkkatiedot ilman näiden suostumusta, jakaa mielipiteitä. Asiaa kannattaa 41 % ja sitä vastustaa 44 % työelämässä olevista.

– Palkkaurkinta jakaa vahvasti työelämässä olevien mielipiteitä. Monelle palkka on työntekijän ja työnantajan välinen asia. Palkkaero ei merkitse lähtökohtaisesti palkkasyrjintää. Palkanmuodostukseen vaikuttavat niin kokemus, ammattitaito kuin työssä suoriutuminen.

Lisätietoja:

asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg, 040 359 1986, atte.rytkonen @ yrittajat.fi

johtaja Janne Makkula, 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1024.
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista.
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
  • Kyselyn tekoaika 5. – 11.1.2022.

Lue tulokset tästä.

Muita kiinnostavia aiheita