Asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg. Kuva: Markus Sommers
28.4.2022 klo 09:05
Tiedote

Yrittäjät: Palkkaurkintalaille ei tarvetta 

– Palkkaurkintalakia ei työpaikoille tarvita. Hallituksen esitysluonnos on epälooginen, juridisesti heikkotasoinen ja puuttuu työntekijöiden yksityisyyden suojaan. Toteutuessaan se myös lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä aiheuttaisi erimielisyyksiä työpaikoilla, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnoille esitysluonnoksen palkka-avoimuudesta. Sen mukaan työntekijöillä olisi vastaedes tiedonsaantioikeuksia muiden työntekijöiden palkoista. Tiedot saisi henkilöstönedustajalta. Jos työpaikalla ei ole henkilöstön edustajaa, syrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada tiedot tasa-arvovaltuutetun kautta. 

– Palkkasyrjintäepäilylle ei luonnoksen mukaan tarvitse esittää minkäänlaista perustetta. Näin ollen työntekijä voisi koska tahansa pyytää henkilöstön edustajaa pyytämään toisten työntekijöiden palkkatiedot työnantajalta, Makkula sanoo. 

– Esitys on myös epälooginen. Luonnoksen mukaan, jos palkkatiedot on saatu työntekijän suostumuksella, työntekijän edustajan on pidettävä ne salassa. Jos tiedot on saatu ilman suostumusta, työntekijän edustajalla ei ole salassapitovelvollisuutta, ja hän voi luovuttaa toisten työntekijöiden palkkatiedot eteenpäin niitä pyytäneelle työntekijälle.  

– Yksittäisellä työntekijällä, joka on saanut toista työntekijää koskevia tietoja työntekijän edustajalta tai tasa-arvovaltuutetulta, ei myöskään ole salassapitovelvollisuutta saamiinsa tietoihin. 

Suomen Yrittäjät jätti jo syksyllä eriävän mielipiteen ministeriön työryhmän esitykseen, jonka valmistelua on jatkettu poliittiseen käsittelyyn perustuen.  

– Tasa-arvo toteutuu suomalaisessa työelämässä useilla mittareilla erinomaisesti. Työlainsäädäntöä pitää kehittää huolellisesti valmistellen ja niin, että lainsäädäntömuutoksilla voidaan osoittaa puututtavan todellisiin työelämän ongelmiin. Esitys ei näitä tavoitteita täytä, Suomen Yrittäjiä palkka-avoimuustyöryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg toteaa.  

–  Lainsäädäntömme täyttää kaikki EU-kriteerit ja on edistyksellinen myös kansainvälisestä näkökulmasta. Se uudistettiin viimeksi vuonna 2015, Rytkönen-Sandberg jatkaa.  

– Olemme esittäneet, että tasa-arvovaltuutetun toimivaltuuksia ja resursseja tulee lisätä palkkasyrjintäepäilyssä. Emme kuitenkaan kannata sitä, että kuka tahansa voi saada työkaverinsa palkkatiedot perusteetta, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Myöskään työelämästä ei tule tukea palkkaurkinnalle. Vain noin viidennes on sitä mieltä, että työntekijällä tulisi olla oikeus koska tahansa saada tietää toisen työntekijän palkkatiedot ilman tämän suostumusta. Selvä enemmistö vastustaa asiaa, osoitti Työelämägallup tammikuussa. 

Ansioeroa voidaan vähentää purkamalla työmarkkinoiden eriytymistä  

Hallituksen esitysmuutokset merkitsisivät huomattavaa muutosta voimassa olevan lainsäädännön perusperiaatteisiin ja puuttuisivat huomattavalla tavalla työntekijöiden yksityisyyden suojaan. 

– Esitykselle ei ole esitetty tutkimuksiin tai tilastoihin nojaavia perusteita, Rytkönen-Sandberg sanoo.   

– Sukupuolten väliseen ansioeroon voidaan kyllä vaikuttaa ja eroa kaventaa niin, että puretaan työmarkkinoiden jakaantumista sukupuolten mukaan, vaikuttamalla koulutusvalintoihin ja asenteisiin, Rytkönen-Sandberg jatkaa.  

Lisätietoja: Atte Rytkönen-Sandberg, asiantuntija, 040 359 1986, atte.rytkonen@yrittajat.fi ja Janne Makkula, johtaja, 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi 

Muita kiinnostavia aiheita