Asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg. Kuva: Markus Sommers
3.5.2022 klo 11:13
Tiedote

Yrittäjät: Rajanveto yrittäjän ja työntekijän välillä on jo laissa selkeä 

– Lainsäädännössämme on erittäin selkeä jaottelu työntekijän ja yrittäjän välillä. Muutostarpeita ei ole. Jatkossa tulisi puuttua siihen, miksi rakenteemme eivät kannusta yrittäjiä palkkaamaan työsopimussuhteista henkilökuntaa, sanoo asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti tänään lausunnoille esitysluonnoksen työsopimuslain muuttamiseksi. Lain soveltamisalaan oltaisiin lisäämässä vaatimus kokonaisharkinnasta sellaisissa tilanteissa, joissa työnteon luonne jää edelleen epäselväksi eli onko kyseessä työsuhteinen työ vai yrittäjätyö. 

– Voimassa olevassa työsopimuslaissa määritellään, millä edellytyksillä työntekijän ja työnantajan välille syntyy työsopimussuhde. Tämä rajaus on hyvä ja tarkka.Jo tällä hetkellä kaikki virkasuhteiden ulkopuolella tehtävä työ voidaan määritellä olemassa olevien rajausten perusteella joko työsuhteessa tai yrittäjänä tehtäväksi työksi. Viime kädessä ratkaisut tehdään jo nykyään tapauskohtaisesti kokonaisharkintaan perustuen. 

– On totta, että lisääntynyt yrittäjämäinen tapa tehdä työtä työsopimussuhteessa voi haastaa rajanvedon työn tekijöiden arjessa. Juridisesti rajanvetokysymys ei kuitenkaan ole toistaiseksi aiheuttanut ongelmia, eikä työryhmän työn kuluessa ole tullut esille tilanteita, joissa tapauskohtaisesti ei olisi pystytty nykylainsäädännön pohjalta ratkaisemaan, tehdäänkö työtä työntekijänä vai yrittäjänä.  

Suomen Yrittäjät jätti eriävän mielipiteen ministeriön työryhmän esitykseen.   

Työryhmän tehtävänä oli Marinin hallitusohjelman mukaisesti selvittää lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta ja työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmentää työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään. 

–  Voimassa oleva työsopimuslaki pitää nykyiselläänkin sisällään lain kiertämisen kiellon. Tältä osin esityksessä on päädytty aivan oikeaan lopputulokseen, koska mitään muutostarvetta ei sääntelyn osalta ole.  

–  Suomessa ongelmana on, että työmarkkinarakenteet eivät kannusta yrittäjiä palkkaamaan työsopimussuhteista henkilökuntaa. Työnantajayrittäjien määrä ei ole Suomessa kasvanut koko tällä vuosituhannella. Siksi työlainsäädäntöön pitäisi tehdä sellaisia muutoksia, jotka pienentävät työllistämisen riskiä. 

 Lisätietoja: Atte Rytkönen-Sandberg, asiantuntija, 040 359 1986, atte.rytkonen@yrittajat.fi ja Janne Makkula, johtaja, 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi