Omistajanvaihdoshankkeet

Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moneen elinkelpoiseen firmaan löytyy jatkaja tai ostaja.

Suomen Yrittäjät satsaa aktiivisesti yrityskauppojen onnistumiseen. Olemme mukana hankkeissa, joiden tavoitteena on omistajanvaihdosten sujumisen varmistaminen Suomessa. Tavoitteena on, että

  • kaikkialla Suomessa yrityksensä myyjät ja ostajat löytävät toisensa (fyysisesti ja verkossa)
  • tarvittava asiantuntija-apu on tunnistettu ja se on sekä myyjän että ostajan saatavissa
  • eri tukiorganisaatiot tunnistavat omat roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa.

Hankkeiden myötä pyritään myös vaikuttamaan siihen, että julkisen vallan toimet edesauttaisivat omistajanvaihdosten toteuttamista (mm verotuslainsäädäntö, rahoitus).

Käynnissä olevia hankkeita, joissa Suomen Yrittäjät ry on mukana:

OV-Foorumi-hankkeessa suunnitellaan, kuvataan ja viestitään koko maata kattavat prosessit ja palvelut (palvelupolut) omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle. Hankkeessa tutustutaan alueiden käytäntöihin, dokumentoidaan ja kehitetään niitä. Etsitään siis hyviä käytäntöjä ja jalkautetaan ne myös niille alueille, joilla omistajanvaihdoskäytäntöjä ei ole toiminnassa. Alueilla tässä yhteydessä tarkoitetaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen toiminta-alueita, jotka noudattavat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta maakuntarajoja.

Hankkeessa kannustetaan alueilla tapahtuvien tilaisuuksien järjestämiseen yhdessä alueen asiantuntijoiden, tukiorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on herättää yrittäjät aloittamaan omistajanvaihdostoimet ajoissa ja toisaalta tuoda yrittäjäksi aikovien tietoisuuteen se, että tie yrittäjäksi voi tapahtua myös omistajanvaihdosten kautta. Näissä tilaisuuksissa alan markkinaehtoiset palveluiden tarjoajat esittelevät palveluitaan ja asiantuntijoiden käyttämiseen kannustetaan.

Hankkeen puitteissa järjestetään vuosittainen omistajanvaihdoskonferenssi, johon kutsutaan kuulijoiksi ja verkostoitujiksi alan markkinaehtoiset asiantuntijat ja muita asiantuntijaorganisaatiota.

Viestintä on hankkeessa avainasemassa. Tarkoitus on hyödyntää eri medioita monipuolisesti. Hanketta varten on perustettu kuusi kertaa vuodessa julkaistava ov-uutiskirje.

Ov-foorumin omistajanvaihdoshanke lyhyesti, pdf
Ov-foorumin omistajanvaihdoshankkeen taustaa, pdf

KLOV-hanke on vuonna 2024 käynnistynyt kulttuuri- ja luoville aloille suunnattu kehittämishanke, jossa opastetaan alojen yrittäjiä tunnistamaan paremmin yrityksensä arvoa ja omistamista sekä kehittämään yritystoimintaansa niin, että yritys on myyntikunnossa. Tavoitteena on lisätä näiden alojen yritysten kannattavuutta, kasvuhalukkuutta ja omistajanvaihdosten määrää. Hankkeen kohderyhmänä ovat kulttuuri- ja luovan alan yrittäjät sekä yritysneuvojat ja rahoittajat. Hankkeessa järjestetään webinaareja, koulutuksia ja verkostointitilaisuuksia. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tutkimus ja pilotti 80 yritykselle toimintansa kehittämiseksi. Hanke päättyy 31.10.2025.

Omistajanvaihdos yrityksen kansainvälistymisen työkaluna -hanke on vuoden 2024 toukokuussa käynnistynyt hanke, jossa tavoitteena on lisätä erityisesti pk-yritysten ymmärrystä omistajanvaihdoksista osana kansainvälistä kasvua ja tukea suomalaisyritysten verkottumista Euroopan yritysmarkkinakenttään. Hankkeen kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset sekä suomalaiset yritysneuvojat, jotka auttavat suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjät yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Hankkeen kesto on 1.5.2024-30.4.2025.

Menneitä hankkeita, joissa Suomen Yrittäjät ry ollut mukana:

MOP-hanke eli maaseutuyrityksille suunnatun hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia. Hankkeen ansiosta maaseutuyritykset tulevat tietoisemmiksi omistajanvaihdosmahdollisuudesta ja siihen valmistautumisesta sekä ohjautuvat ajoissa omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelujen piiriin. Hanke on päättynyt 29.2.2024.

Uudenmaan omistajanvaihdoshankeen tavoitteena on lisätä yritysdynamiikkaa, toisin sanoen vaikuttaa siihen, että yritykset vaihtaisivat omistajaa nykyistä useammin, olisivat nykyistä kannattavampia ja kasvuhaluisempia. Tavoitteena on kasvattaa myyntikelpoisten yritysten ja myyntihaluisten yrittäjien lukumäärää.
Tavoitteena on, että omistajanvaihdosteemasta viestitään uusmaalaisille yrityksille laajasti eri viestintäkanavien kautta. Näiden viestintätoimien piiriin on tarkoitus saada peräti 30 000 yritystä.
Tällä hetkellä yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia tapahtuu Uudellamaalla karkean arvion mukaan noin 650–1 000 vuosittain. Hankkeen tavoitteena on, että yrityskauppoja tehtäisiin jatkossa vuosittain ainakin 1 500. Hanke on päättynyt vuonna 2023.

Yritysmarkkinoiden kehittäminen pähkinänkuoressa

Suomen Yrittäjät on tuottanut yritysmarkkinoiden haasteita valottavan videon. Video on vapaasti käytettävissä virittäytymisenä asiaan eri tilaisuuksissa. Videon löydät tästä.

Materiaalia

Lisätietoja

Anneli Komi

Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö
Suomen Yrittäjät