Julkiset hankinnat

Julkisissa hankinnoissa on kyse merkittävästä, vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. Julkinen hankinta on parhaimmillaan yrityksen menestymistä ja paikallista elinvoimaa vauhdittava työkalu.

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus. Kuntavaikuttajan ja julkisen hankkijan kannattaa hyödyntää hankinnat myös aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluina.

Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas

Opas antaa yrittäjälle vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi. Opas sopii yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kaikille pk-yrityksille hankintojen käsikirjaksi. Lue konkreettiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi niin, että pk-yritykset pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Lataa opas

Elinvoima hankinnoista -julkaisussa

Kunnille ja jokaiselle julkiselle hankkijalle tehdyssä Elinvoima hankinnoista -julkaisussa esitetään keskeiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi. Hankintayksiköt voivat ottaa valtaosan keinoistamme käyttöön jo tänään.

Lataa opas

Hankintaneuvonta

Hankintaneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaisessa maakunnassa. Hankintaneuvoja palvelee pk-yrittäjiä ja hankintayksiöitä. Esimerkiksi yrittäjä saa räätälöityä neuvontaa yrityksen toimialan näkökulmasta. Kuntaa neuvotaan muun muassa uusissa tavoissa jakaa hankinta osiin.

Tutustu hankintaneuvojiin

Materiaalit

Lataa hankintaneuvonnan logot ja somekuvat

Materiaalipankki

Tutustu Yrittäjien julkaisuihin ja tavoiteohjelmiin

Hankintoihin liittyvät tapahtumat

Koulutukset ja seminaarit

Hankintaseminaari ti 29.10.2024

Julkinen hankinta vauhdittaa kasvua

Julkinen hankinta on parhaimmillaan kasvua ja paikallista elinvoimaa vauhdittava työkalu.

Tässä asiakirjassa esitetään Suomen Yrittäjien keskeiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi. Hankintayksiköt voivat ottaa valtaosan keinoistamme käyttöön jo tänään. Muutamat esityksemme vaativat muutosta lainsäädäntöön.

Hankintalaki on yrittäjien ja kuntien puolella

Hankinnoissa on tapahtumassa nyt monenmoista. Niille ladataan hallitusohjelmassa liki 30 vaatimusta, valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto valmistelevat kansallista hankintastrategiaa sekä Hansel & KL Kuntahankinnat yhdistyivät. Kaiken muutostyön keskellä on pidettävä kirkkaasti mielessä, mitä hankintalaki sanoo lain tavoitteeksi.

Hankintalain tavoitteeksi on kirjattu, että sen tehtävänä on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Tavoitteeksi on myös asetettu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus ja pyrkiä toimimaan siten, että markkina toimii, paikallis- ja aluetalouden vaikutukset otetaan huomioon ja kasvolliset suomalaiset yrittäjät menestyvät.

Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua. Siihen kannattaa panostaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Myös hankintojen arvostus pääsee sille oikeutettuun asemaan.

Kyseessä on ainakin 35 miljardin euron markkina.

Kuntavaikuttamisen asioissa Suomen Yrittäjissä teitä palvelee

Hannes Torppa

Elinkeinopolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Tanja Matikainen

Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät