Elinvoima hankinnoista

Julkinen hankinta vauhdittaa kasvua

Julkinen hankinta on parhaimmillaan kasvua ja paikallista elinvoimaa vauhdittava työkalu.

Tässä asiakirjassa esitetään Suomen Yrittäjien keskeiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi. Hankintayksiköt voivat ottaa valtaosan keinoistamme käyttöön jo tänään. Muutamat esityksemme vaativat muutosta lainsäädäntöön.

Hankintalaki on yrittäjien ja kuntien puolella

Hankinnoissa on tapahtumassa nyt monenmoista. Niille ladataan hallitusohjelmassa liki 30 vaatimusta, valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto valmistelevat kansallista hankintastrategiaa sekä Hansel & KL Kuntahankinnat yhdistyivät. Kaiken muutostyön keskellä on pidettävä kirkkaasti mielessä, mitä hankintalaki sanoo lain tavoitteeksi.

Hankintalain tavoitteeksi on kirjattu, että sen tehtävänä on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Tavoitteeksi on myös asetettu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus ja pyrkiä toimimaan siten, että markkina toimii, paikallis- ja aluetalouden vaikutukset otetaan huomioon ja kasvolliset suomalaiset yrittäjät menestyvät.

Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua. Siihen kannattaa panostaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Myös hankintojen arvostus pääsee sille oikeutettuun asemaan.

Kyseessä on ainakin 35 miljardin euron markkina.