Perintä yritysten välisessä kaupassa

Yritysten välisessä kaupassa velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut. Perintäkuluja ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos perinnässä on menetelty lain tai hyvän perintätavan vastaisesti.

Koronaepidemian vuoksi on perintälakiin tehty väliaikaisia muutoksia, jotka koskevat yritysperinnän kuluja ja perintätoimenpiteitä. Kuluille on säädetty euromääräiset enimmäismäärät ja perintätoimille aikarajat. Kuluttajaperintää koskevat säännökset pysyvät ennallaan.

Lakimuutoksen tavoitteena on suojata yrityksiä koronapandemian aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa. Väliaikainen laki on voimassa 30.4.2022 asti.

Keskeisimmät väliaikaiset muutokset

Maksumuistutuksesta voit periä enintään 10 euroa. Myös eräpäivän siirtämisestä saa veloittaa enintään 10 euroa, mikäli eräpäivää siirretään vähintään 14 päivää. Tämä koskee sekä velkojan itsensä että perintätoimiston lähettämää maksumuistutusta.

Maksumuistutuksesta ja maksuvaatimuksesta voit vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähetyksestä on kulunut vähintään 7 päivää.

Maksuvaatimuskulut on porrastettu velan suuruuden mukaan:

  • jos velka on enintään 500 euroa, maksuvaatimuksesta saa veloittaa perintäkuluja enintään 50 euroa
  • jos velka ylittää 500 euroa, maksuvaatimuksesta saa veloittaa enintään 80 euroa
  • seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja saa veloittaa enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen perintäkulusta.

Velalliselta voidaan veloittaa perintäkulut vain yhdestä maksuvaatimuksesta, mikäli perintää jatketaan tratalla.

Lue lisää tratasta.

Yksi suurimmista muutoksista väliaikaisessa laissa on yritysperinnän kokonaiskulukatto, joka on porrastettu velan pääoman mukaan:

  • Mikäli velkapääoma on enintään 500 euroa, perintäkulut voivat olla korkeintaan 230 euroa.
  • Yli 500 euron velasta perinnän kokonaiskulut voivat olla korkeintaan 410 euroa.

Lue tarkat määräaikaiset muutokset Finlexin sivuilta.

Lisätietoja ja yksityiskohtia perintälain muutoksesta voit lukea oikeusministeriön sivuilta.

Väliaikaisen lain jälkeen yrityssaatavien perinnässä palataan noudattamaan perintälain alkuperäisiä määräyksiä, joiden mukaan velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Velallinen ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan perintäkuluja, jos saatavan perinnässä on menetelty perintälain tai hyvän perintätavan vastaisesti tai muutoin vellisen kannalta sopimattomalla tavalla.

Yritys voi vaatia velalliselta enintään 40 euron vakiokorvauksen, jos maksu on viivästynyt niin paljon, että yrityksellä on oikeus viivästyskorkoon.

Mikäli perintäkulut ylittävät 40 euron vakiokorvauksen, veloitettavien kulujen kohtuullisuutta arvioidaan suhteessa velan suuruuteen, perinnän työmäärään ja perintätehtävän tarkoituksenmukaiseen suoritustapaan.

Hyvin karkeasti ottaen voidaan todeta, että alle 100 euron kulut katsotaan kohtuullisiksi ja sen yli menevät kohtuuttomiksi, ellei perintätoimistolla ole näyttöä tavallista työläämmästä perinnästä.

Alkuperäiseen lainsäädäntöön määrä palata keväällä 2022

Väliaikaisen lain jälkeen yrityssaatavien perinnässä palataan noudattamaan perintälain alkuperäisiä määräyksiä, joiden mukaan velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Velallinen ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan perintäkuluja, jos saatavan perinnässä on menetelty perintälain tai hyvän perintätavan vastaisesti tai muutoin vellisen kannalta sopimattomalla tavalla.

Yritys voi vaatia velalliselta enintään 40 euron vakiokorvauksen, jos maksu on viivästynyt niin paljon, että yrityksellä on oikeus viivästyskorkoon.

Mikäli perintäkulut ylittävät 40 euron vakiokorvauksen, veloitettavien kulujen kohtuullisuutta arvioidaan suhteessa velan suuruuteen, perinnän työmäärään ja perintätehtävän tarkoituksenmukaiseen suoritustapaan.

Hyvin karkeasti ottaen voidaan todeta, että alle 100 euron kulut katsotaan kohtuullisiksi ja sen yli menevät kohtuuttomiksi, ellei perintätoimistolla ole näyttöä tavallista työläämmästä perinnästä.

Mitä tehdä, jos koet perintäkulut kohtuuttomiksi?

Toimi kohtuuttomaksi kokemiesi perintäkulujen kanssa seuraavasti:

  1. Reklamoi välittömästi perintätoimistolle ja vaadi kirjallista erittelyä kulujen perusteista ja tehdyistä perintätoimenpiteistä.
  2. Mikäli neuvottelujen ja perintätoimiston antaman selvityksen jälkeen kulujen kohtuullistamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, voit olla yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja tiedustella viranomaisen kantaa asiaan. Huomaathan, että aluehallintovirasto ottaa kantaa ainoastaan perintätoimiston toimintaan, ei varsinaisen sopimuksen pätevyyteen tai laskun aiheellisuuteen.
  3. Välitä aluehallintoviranomaisen kanta perintätoimistolle ja jatka neuvottelua kulujen kohtuullistamisesta. Jos tämäkään ei tuota tulosta, voit tehdä virallisen ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Suosittelemme, että teet ilmoituksen täyttämällä aluehallintoviraston sivuilla olevan lomakkeen. Toimita ilmoitus liitteineen aluehallintovirastolle joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi tai postitse osoitteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki.
  4. Ilmoita perintätoimistolle kirjallisesti, että olet tehnyt asiasta aluehallintovirastolle virallisen ilmoituksen ja vaadi kulujen perinnän keskeyttämistä siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto on ottanut kantaa asiaan.
  5. Mikäli kohtuuttoman suurista perintäkuluista ja niiden kiistämisestä huolimatta itse saatava on aiheellinen, sinun tulee maksaa velka / saatavan pääoma ja kohtuulliseksi katsottava osa kuluista perintätoimistolle ilman aiheetonta viivytystä.

Esimerkki kohtuuttomista perintäkuluista

Eräässä aluehallintoviraston käsittelemässä tapauksessa perintätoimisto oli toimittanut elinkeinonharjoittajalle pääomaltaan 1210,24 euron suuruista saatavaa periessään yhden maksuvaatimuksen, jossa perintätoimisto oli vaatinut 167,00 euron suuruisia perintäkuluja. Jos kyse olisi ollut saatavien perimisestä kuluttajalta, velalliselta olisi saanut periä maksuvaatimuksesta 50 euroa pääomaltaan samansuuruisen saatavan osalta.

Perintätoimisto ei ollut esittänyt selvitystä siitä, kuinka paljon työtä kysymyksessä olevan perintätoimen hoitamiseksi oli mahdollisesti tehty perintäkirjeen laatimisen ja lähettämisen lisäksi. Aluehallintovirasto katsoi, että perintäkuluja voitiin pitää kohtuuttomina, kun perintätoimenpiteenä oli ollut ainoastaan yhden maksuvaatimuskirjeen lähettäminen.

Mikäli koet perinnän lainvastaiseksi tai asiattomaksi tai saatavan täysin perusteettomaksi, on asiasta suositeltavaa reklamoida välittömästi perintätoimistolle.

Omien kuluttaja-asiakkaiden kanssa voi myös tulla kiistaa laskuista, ja saatat joutua turvautumaan perintään. Katso täältä, miten silloin toimia.

Suomen Yrittäjien jäsenenä saat maksuton lakineuvontaa perintään liittyvissä kysymyksissä

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18