Perintä yritysten välisessä kaupassa

Perintälaki muuttui yritysperinnän osalta 1.5.2022 alkaen merkittävästi. Jatkossa laissa säädetään euromääräisesti, kuinka paljon yrityksiltä saa periä perintäkuluja.

Muutoksen taustalla on tahtotila suitsia kohtuuttoman suuria perintäkuluja, joita maksuvaikeuksiin joutuneilta yrityksiltä on käytännössä voitu aikaisemmin periä.

Kuluttajaperintää koskevat säännökset ovat kulujen osalta pysyneet ennallaan.

Keskeisimmät muutokset

Yritysperinnässä kirjallisesta maksumuistutuksesta voi periä enintään 12 euroa. Maksumuistutuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Maksumuistutuksesta ja maksuvaatimuksesta voit vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähetyksestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Jos toinen elinkeinonharjoittaja ei maksa laskuaan ajallaan, voit lähettää hänelle maksumuistutuksen. Jollei se tuota tulosta, voit seuraavaksi lähettää hänelle maksuvaatimuksen. Velkojan lähettämästä maksuvaatimuksesta voi periä enintään 12 euroa perintäkulua. Sama koskee tilannetta, jossa konsernisuhteessa toinen yritys perii toisen saatavia.

Yrityksiltä ja yrityksiltä saa periä maksuvaatimuksesta enintään seuraavat kulut, jos perintää hoitaa ammattimainen perintätoimija kuten perintätoimisto:

 • 50 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 70 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 90 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
 • 110 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa;
 • 50 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen
 • Puolet em. kohdassa mainitusta määrästä, jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta.

Konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta enintään 100 euroa sekä todisteellisesta tiedoksiannosta aiheutuvat kulut. Suoraan ulosottokelpoisen saatavaa koskevasta perintäkirjeestä saa veloittaa enintään 110 euroa.

Jos perintä on ollut hyvän perintätavan tai lain vastaista, velallisen ei tarvitse maksaa perintäkuluja.

Saman saatavan perinnässä velalliselta saa vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta, enintään yhdestä tratasta ja enintään yhdestä maksukehotuksesta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia perintäkuluja vain yhdestä maksuvaatimuksesta, jos velan perinnässä käytetään trattaa. Velalliselta saa vaatia perintäkuluja enintään yhdestä maksusuunnitelmasta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksusuunnitelmasta, jos perittävän saatavan pääoma on yli 500 euroa.

Saman saatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:

 • 250 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 470 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 550 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
 • 620 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa

Tratan teho perustuu julkisella protestoinnilla uhkaamiseen, koska julkisuuden negatiiviset seuraukset kannustavat maksamaan velan pois. Tratta ei ole kuitenkaan oikeudellista perintää, eikä sen avulla saada ulosottoon kelpaavaa päätöstä. Tratan käyttämisestä aiheutuvina kuluina enintään:

 • 110 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 125 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 140 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
 • 155 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa;
 • 110 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään 10 päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle, ja määräaika on päättynyt.

Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin myöhemmin kuin 60 päivän kuluttua sen lähettämisestä, ellei kirjallisesti tai sähköisesti toisin ole sovittu velkojan tai sen toimeksiannosta toimivan ja velallisen välillä.

Vakiokorvausta koskeva säännös ei ole muuttunut. Yritys voi edelleen vaatia velalliselta enintään 40 euron vakiokorvauksen, jos maksu on viivästynyt niin paljon, että yrityksellä on oikeus viivästyskorkoon. Korvauksen periminen ei edellytä esimerkiksi maksumuistutuksen lähettämistä. Vakiokorvausta ei kuitenkaan tarvitse periä velalliselta tai vakiokorvausta voi periä 40 euroa pienemmän summan. Vakiokorvaus ei juurikaan käytetä suomalaisessa perinnässä.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Mitä tehdä, jos koet perintäkulut kohtuuttomiksi?

Toimi kohtuuttomaksi kokemiesi perintäkulujen kanssa seuraavasti:

 1. Reklamoi välittömästi perintätoimistolle ja vaadi kirjallista erittelyä kulujen perusteista ja tehdyistä perintätoimenpiteistä.
 2. Mikäli neuvottelujen ja perintätoimiston antaman selvityksen jälkeen kulujen kohtuullistamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, voit olla yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja tiedustella viranomaisen kantaa asiaan. Huomaathan, että aluehallintovirasto ottaa kantaa ainoastaan perintätoimiston toimintaan, ei varsinaisen sopimuksen pätevyyteen tai laskun aiheellisuuteen.
 3. Välitä aluehallintoviranomaisen kanta perintätoimistolle ja jatka neuvottelua kulujen kohtuullistamisesta. Jos tämäkään ei tuota tulosta, voit tehdä virallisen ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Suosittelemme, että teet ilmoituksen täyttämällä aluehallintoviraston sivuilla olevan lomakkeen. Toimita ilmoitus liitteineen aluehallintovirastolle joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi tai postitse osoitteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki.
 4. Ilmoita perintätoimistolle kirjallisesti, että olet tehnyt asiasta aluehallintovirastolle virallisen ilmoituksen ja vaadi kulujen perinnän keskeyttämistä siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto on ottanut kantaa asiaan.
 5. Mikäli kohtuuttoman suurista perintäkuluista ja niiden kiistämisestä huolimatta itse saatava on aiheellinen, sinun tulee maksaa velka / saatavan pääoma ja kohtuulliseksi katsottava osa kuluista perintätoimistolle ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli koet perinnän lainvastaiseksi tai asiattomaksi tai saatavan täysin perusteettomaksi, on asiasta suositeltavaa reklamoida välittömästi perintätoimistolle.

Omien kuluttaja-asiakkaiden kanssa voi myös tulla kiistaa laskuista, ja saatat joutua turvautumaan perintään. Katso täältä, miten silloin toimia.

Suomen Yrittäjien jäsenenä saat maksuton lakineuvontaa perintään liittyvissä kysymyksissä

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18