Perintätoimistolle reklamointi ja perintätoimistosta kantelu

Joskus saatava saatetaan siirtää perintätoimistolle reklamoinnista huolimatta, ja perintätoimisto lähettää siitä perintälaskun. Tällöin on erittäin tärkeää reklamoida perintätoimistolle kirjallisesti.

Perintätoimistoon voi esittää samat väitteet laskun perusteettomuudesta kuin alkuperäiselle laskun lähettäjälle. Sähköposti on tässäkin tapauksessa yleensä vaivattomin tapa hoitaa asia. Reklamaation liitteeksi on suositeltavaa liittää alkuperäiselle laskun lähettäjälle lähetetyt reklamaatiot. Erittäin tärkeä on vaatia reklamaatiossa perinnän keskeyttämistä riitaisana asiana ja kieltää perintätoimista käyttämästä trattaperintää eli julkisuusuhkaista maksukehotusta.

Perintätoimisto saa käyttää trattaa vain erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi. Tämän takia on erittäin tärkeää ilmoittaa reklamaatiossa asian olevan perustellusti riitainen ja perustella asian riitaisuus mahdollisimman hyvin. Samassa yhteydessä on suositeltavaa vielä nimenomaisesti kieltää perintätoimistoa käyttämästä trattaperintää.

Mikäli perintäkulut vaikuttavat kohtuuttoman suurilta, tai niitä ei ole perusteltu riittävällä tavalla, voi perintäkulut riitauttaa reklamaatiossa ja vaatia perintätoimistolta selvitystä kulujen muodostumisesta.

Mikäli perintätoimisto toimii hyvän perintätavan tai säädösten vastaisesti, asiasta voi kannella perintätoimistojen toimintaa valvovalle Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Ilmoitus aluehallintovirastolle hyvän perintätavan tai muutoin lain vastaisesta perinnästä:

Etelä-Suomen AVI valvoo, että perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Aluehallintovirasto ei ota kantaa sopimuksen pätevyyteen tai laskun aiheellisuuteen liittyviin kysymyksiin, vaan ainoastaan perintätoimiston toiminnan lainmukaisuuteen.

Jos elinkeinonharjoittaja epäilee, että perintää on harjoitettu hyvän perintätavan tai säädösten vastaisesti, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen virastolle. Ilmoitukseen tulisi aina liittää mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

 1. perinnän kohteena olevan velallisen / väitetyn velallisen virallinen rekisteröity toiminimi ja y-tunnus
 2. lyhyt selvitys perintätoimiston toiminnasta asiassa, ja millä tavoin perintätoimisto on menetellyt hyvän perintätavan tai muutoin lainvastaisesti
 3. jäljennökset velalliselle toimitetuista saatavaa koskevista laskuista, maksumuistutuksista ja maksuvaatimuksista
 4. jäljennökset mahdollisista perittävää saatavaa koskevista reklamaatioviesteistä ja niihin saaduista vastauksista
 5. tieto siitä, onko perintäyhtiö jatkanut saatavan perintää reklamaation jälkeen, ja onko vastannut reklamaatioihin
 6. jos ilmoituksessa esitetään saatavan olevan vanhentunut tai riitainen, jäljennökset mahdollisista saatavaa koskevista sopimuksista ja niiden mahdollisista irtisanomisista, sekä jäljennökset mahdollisista toisten perintätoimistojen lähettämistä maksuvaatimuksista

Ilmoituksen perintätoimen harjoittajan lain tai hyvän perintätavan vastaisesta menettelystä voi tehdä

 • Suomi.fi-sivuilla
 • vapaamuotoisesti kirjallisesti

Suositeltavaa on käyttää em. lomaketta.

Ilmoituksen liitteineen voi toimittaa aluehallintovirastolle seuraavilla tavoilla sähköpostitse osoitteeseen

 • kirjaamo.etela@avi.fi (suositeltavin tapa)
 • postitse osoitteeseen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 1, 13035 AVI
 • faksilla numeroon 0295 016 661

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18