Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2017

23.2.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2015 vastaajia oli 1113 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Tässä julkaisussa käydään läpi yrityskokoluokittain palkansaajien näkemykset muun muassa työnantajan ja työntekijöiden välisestä luottamuksesta ja avoimuudesta, tiedon kulusta ja työntekijän mahdollisuudesta kehittyä ja oppia uusia asioita.

Aika ajoin esitetään, että suomalaisilta työpaikoilta puuttuisi luottamusta. Lisäksi arvostellaan tiedon kulkua ja sitä, että työntekijät tietävät yrityksen tilanteesta liian vähän. Työolobarometri antaa mainituista asioista toisenlaisen kuvan. Vuodesta toiseen se osoittaa, että erityisesti pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimesti.

Suomi tarvitsee kipeästi joustavampia työmarkkinoita, ja työpaikat laajempaa sopimusvapautta. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä on keskimäärin viisi työntekijää. Erityisesti näissä pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset yhteiselle sopimiselle. Ristiriitaista on, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimusvapautta, joissa luottamus on hyvä ja tieto kulkee. Toivoa sopii, että barometrin tietoja hyödynnetään työmarkkinoiden sääntelyä kehitettäessä.

Raportin on laatinut lainopillinen asiamies Albert Mäkelä.


» Lue raportti: Yrittäjä — hyvä työnantaja 2017 (pdf-tiedosto)
» Lue tiedote: Pienyrityksissä välit kunnossa – hyvät mahdollisuudet työpaikkasopimiseen
» Läs meddelande: Relationerna i skick på små företag — goda möjligheter att ingå avtal på arbetsplatsen

Lisätietoja:
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, p. 040 581 2472
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, p. 040 776 0560