Muut tutkimukset

Kuntien liiketoiminta

Tutkimus

26.11.2020 Esipuhe Kuntien liiketoiminta eri toimialoilla on laajaa kuten tämä tutkija Pekka Lithin ansiokas raportti osoittaa. Kilpailun ja markkinoiden toimivuuden…

Pk-ilmastobarometri 2020

Tutkimus

23.6.2020 Esipuhe ja aineisto Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haasteet ympäristölle, taloudelle ja hyvinvoinnille ovat nousseet laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yrityksillä on…

Luottamuspuntari 2019

Tutkimus

17.2.2019 Luottamuspuntari-tutkimuksessa vastaajille esitettiin joukko (18 kpl.) luottamusta mittaavia ominaisuuksia ja pyydettiin kertomaan, kuinka hyvin tai huonosti ne sopivat kuvaamaan…