TE-palvelujen tukemat yhteishankintakoulutukset

Yrityksesi voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitä yhteistyössä julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa ja niiden osin tukemana. Koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla.

TE-toimistot ja ELY-keskukset suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa niin kutsuttuna yhteishankintakoulutuksena. Yhteishankintakoulutuksissa yrityksesi osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Osa koulutuksen rahoituksesta tulee TE-palveluilta.

Yhteishankintakoulutuksella yrityksesi voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksesi tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta (nk. RekryKoulutus)
  • saada henkilöstölle räätälöityä ammatillista koulutusta (nk. TäsmäKoulutus)
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä (nk. MuutosKoulutus).

Katso nämä:

  • Työvoimakoulutuksesta yleisesti ELY-keskuksen sivuilla
  • Yhteishankintakoulutuksista TE-palvelujen sivuilla
  • RekryKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
  • TäsmäKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
  • MuutosKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla