TYÖPAIKKASOPIMINEN 

TUO JOUSTOA JA LISÄÄ KASVUA

Asiakkaiden palveleminen on yritysten päätehtävä. Työpaikkasopiminen eli paikallinen sopiminen tuo työehtoihin positiivista joustoa: yrityksessä voidaan toteuttaa sopivimmat työnteon tavat, ajat ja paikat ja palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. 

Työpaikkasopimisessa työntekijät ja työnantaja sopivat samoista työehtoihin liittyvistä asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten työajoista, palkoista, lomista sekä muista eduista. Sopiminen on vapaaehtoista: yhteisestä halusta ja yhteisen menestyksen puolesta.

Useilla työpaikoilla näistä sovitaan jo, mutta kaikki työntekijät ja yritykset eivät saa sopia yhtä laajasti. Tilannetta pitää vielä parantaa.

Tällä sivustolla kerromme miten ja miksi työpaikkasopimista pitää uudistaa.

Yrittäjägallup TNS Kantar 5/2019

TYÖNTEKIJÄT HALUAVAT TASA-ARVOA TYÖPAIKOILLE

Suomen Yrittäjien Työelämägallupin mukaan 63 prosenttia työllisistä kannattaa työehdoista sopimista työpaikoilla silloin, kun sekä työntekijä että työnantaja sitä yhdessä haluavat.

» Lue lisää

TÄRKEÄT TERMIT

Työpaikkasopimisesta keskusteltaessa käytetään usein sanoja, jotka eivät ole kaikille tuttuja.

Tiedätkö, mitä tarkoittavat esimerkiksi puolipakottava työlainsäädäntö, järjestäytymätön yritys ja luottamusvaltuutettu? 

»  Tutustu termeihin

Lisää joustoa niin työnantajalle kuin  työntekijälle tai työntekijäryhmällekin. Työntekijät pääsevät enemmän  vaikuttamaan yrityksen toimintatapoihin.

Työpaikkasopiminen vaatii osaamista sekä työnantajalta että työntekijöiltä. Osaamista onkin lisättävä, jotta  sopiminen sujuisi.

Aitoa lähidemokratiaa. Sopimus on molempien osapuolten vapaasti yhdessä ja yhdenvertaisesti tekemä, ei muualla sovittu tai päätetty.

Ei ratkaise kaikkia työmarkkinajärjes­telmän jäykkyyksiä, jos työlainsäädännön pakottavia säännöksiä ei muuteta sopimista tukeviksi. 

Nopea ja joustava tapa reagoida ­muutoksiin. Yrityksen tilanne ja toimintatavat tunnetaan parhaiten yrityksessä.

Lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä selkiytetty henkilöstön edustajien asemaa, joten työnantaja ei tiedä, kenen kanssa voi pätevästi neuvotella ja sopia.

Työpaikkasopimisen lisääminen parantaa yrityksen mahdollisuuksia kasvuun. 

Työpaikkasopimiseen liittyy paljon ­ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. 

Yrityksessä voidaan välttyä yt-neuvotteluilta, irtisanomisilta ja lomautuksilta, kun työpaikalla sovitaan yhdessä joustoista. Yhteishenki ja luottamus työnantajan ja työntekijöiden välillä kasvavat yhteisen sopimisen myötä.

Työpaikkasopimuksia ei synny, koska työlainsäädännön ja työehtosopimusten antamia mahdollisuuksia ei tunneta eikä hyödynnetä yrityksissä.

YRITTÄJÄT KERTOVAT: NÄISTÄ SOPISIN

Metalliyrittäjä haluaisi antaa työntekijän tehdä perjantain työt lauantaina, jotta tämä pääsisi perjantaina urheilukisoihin. Kiinteistöhuoltoyritys kaipaisi joustoa, jotta lumipyryssä auraus saadaan hoidetuksi, poutapäivänä voisi pitää sitten vapaata. 

» Lue lisää

TYÖPAIKKASOPIMINEN EDELLYTTÄÄ LUOTTAMUSTA

Työpaikkasopiminen edellyttää, että työntekijöillä on oltava riittävästi tietoa yrityksen taloudesta, ajankohtaisesta tilanteesta ja ylipäätään yrityksen asioista. Paikallista sopimusta ei voi syntyä ilman yhteistä tahtoa. TEM:n vuosittain laatimasta Työolobarometrista ilmenee, että pienemmissä yrityksissä henkilöstö keskimäärin tuntee yrityksen tilanteen hyvin. Suhteet työnantajaan ovat hyvät ja luottamukselliset.

» Lue lisää

PAIKALLINEN SOPIMINEN EDISTÄISI KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ

Selvityksen perusteella paikallisen sopimisen lisäämisen vaikutus pienillä työpaikoilla olisi korostuneesti työpaikkojen säilyminen ja lisääntyminen erityisesti työaikoihin liittyvistä kysymyksistä sopien sekä kriisiaikoina myös palkanmuodostukseen liittyvien joustoelementtien kautta.

» Lue raportti

TYÖPAIKKASOPIMINEN EI OLE NYT LAAJASTI MAHDOLLISTA

 Suurelle osalle suomalaisia yrityksiä sopimismahdollisuuksia on työehtosopimuksissa vain niukasti. Keskimäärin yli satasivuisessa TES-kirjassa on 10–20 määräystä, jotka mahdollistavat työpaikkasopimista.

» Lue lisää

TYÖEHTOSOPIMUSTEN MUKAINEN PAIKALLINEN SOPIMINEN

Suurelle osalle suomalaisia yrityksiä sopimismahdollisuuksia on työehtosopimuksissa vain niukasti. Keskimäärin yli satasivuisessa TES-kirjassa on 10–20 paikallisen sopimisen mahdollistavaa määräystä.

» Lue selvitys
» Sopimisen kiellot
 

LUOVUTTAISIINKO YLEISSITOVUUDESTA?

Työpaikkasopimisen laaja mahdollistaminen ei merkitsisi työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista. Jos työntekijät ja työnantaja haluaisivat paikallisesella sopimuksella poiketa työehtosopimuksesta, se edellyttäisi aina sopimista eli yhteisymmärrystä poikkeusjärjestelyn tarpeesta.

» Lue lisää

4 ASIAA, JOTKA PAIKALLINEN TYÖPAIKKASOPIMINEN TUO SEKÄ TYÖNANTAJALLE ETTÄ TYÖNTEKIJÄLLE


NEUVONTAPALVELUT YRITTÄJILLE

Yrittäjien lakineuvontapalvelu tarjoaa maksutta neuvontaa Yrittäjien jäsenille arkisin klo 8–18 numerossa 09 229 222.

Mikäli et vielä ole jäsen, liity nyt!