1.1.2021 klo 13:03
Uutinen

2021 – Yrittäjien aika on nyt!

Satakunnan Yrittäjät lähtee vuoteen 2021 toiveikkaina paremmasta vuodesta. Koronakriisi on osoittanut, että Satakunta tarvitsee kaikkia yrittäjiä ja myös yrittäjäksi aikovia. Tulevaa vuotta katsomme näiden neljännesvuositeemojen kautta.

Q1 KUNTAVAALIT – Ei kuntaa ilman yrityksiä

Seon yrittäjäjärjestön pääviesti vuoden 2021 kuntavaaleihin. Satakunnassa kuntien päätöksentekoon tarvitaan yrittäjiä vahvoiksi vaikuttajiksi. Maakuntana olemme yrittäjyysmaakunta ja yrittäjämäistä ajattelua tarvitaan ihan jokaiselle kuntapäättäjälle, oli hän yrittäjä tai ei.

Yrittäjän arjen kannalta kunnassa tehdään merkittäviä päätöksiä. Luottamushenkilönä yrittäjän on mahdollista vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa, esimerkiksi lautakunnissa. Kuntien luottamuselimissä tarvitaankin monipuolisesti erilaisia näkemyksiä. Yrittäjävaltuutetuilla on tarjota valmisteluun ja päätöksentekoon erityisesti liiketoiminta- ja talousosaamista, mitä tarvitaan erityisesti nyt, kun koronakriisi on runnellut kuntien taloutta entisestään.

Yrittäjien asiat tuntevat parhaiten yrittäjät itse. Siksi tarvitsemme yrittäjiä mahdollisimman paljon ehdokkaaksi ja sitä myötä kuntapäättäjiksi huolehtimaan yrittämisen toimintaedellytysten parantamisesta. Tästä syystä kannustammemyös yrittäjiä äänestämään yrittäjäehdokkaita. Kunnat menestyvät, kun sen yritykset menestyvät. Ja niillä eväin myös Satakunnasta tehdään todellinen yrittäjyysmaakunta.


Q2 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN – Satakunta luo osaavia yrittäjiä

Koronakriisi on luonut uusia tarpeita yrittäjien itsensä ja heidän yrityksiensä kehittämiselle. Maakunnassamme on jo nyt yrittäjille monipuolisia lisäkoulutusmahdollisuuksia myös yrittäjyyteen.

Koronakriisi on myös saattanut kyseenalaistaa yrittäjän osaamista tai omaksumiskykyä. Mikäli tällainen on tullut esiin, tärkeintä on tutustua mahdollisuuksiin kehittyä, ja myös tartuttava niihin mahdollisuuksiin. Vain siten yrittäjä voi jatkaa osaavana myös eteenpäin. Jo pelkästään valtavan massaetätyöskentelyn rooli ja erityisesti etätyön johtaminen on iso muutos yrittäjille ja myös työntekijöille. Etätyö näyttää tulleen pysyväksi osaksi arkea yhä useammassa yrityksessä. Etätyössä luottamus punnitaan.

Digitalisaation ja vihreän kasvun mahdollisuudetovat suuret, mutta vaativat myös osaamista. Kaikkea osaamista ei kuitenkaan tarvitse löytyä itseltä, verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa osaaminen kertaantuu ja pohja uuden luomiselle on syntynyt. On myös osattava luopua joistain nykyisistä tehtävistä ja valmistauduttava tilalle tuleviin. Yrittäjän on tärkeää varmistaa oman osaamisensa taso etupainotteisesti, jotta näistä muutoksista selviytyy menestyjänä. Yrittäjäjärjestö tuo esiin eri mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.


Q3 ALOITTAVAN YRITTÄJÄN PALVELUT – Satakunnassa tehdään unelmat todeksi.

Yrittäjyys on monille unelma. Jotta tuosta unelman siemenestä kasvaa oikea yritys, he tarvitsevat asiantuntevaa neuvontaa. Aina yritystoiminnan alku ei tietenkään ole näin tarinallinen, vaan enemmänkin arkinen siirtymä osaajasta yrittäjäksi. Silloinkin yritystoiminnan aloitusvaiheen neuvonta ja tuki ovat enemmän kuin tarpeen.

Yrityksen aloittaminen on teknisesti yhä helpompaa. Hyvä alkuvalmennus ja laadukas aloittavan yrittäjän neuvonta tuo kuitenkin tukea ja turvaa yritystoiminnan aloittamiseen. Konseptoitu ja asiantunteva neuvonta myös karsii vielä kehittämistä vaativat ideat ja tunnustaa sen, ettei ehkä juuri nyt ole paras hetki yritykselle. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sitä hetkeä tulisi koskaan.

Satakunnan Yrittäjät on aloittamassa aloittavien yrittäjien neuvontapalvelua Uusyrityskeskus Enter Satakunnan alla yhteistyössä Prizztechin ja Satakunnan Te-toimiston kanssa. Tavoitteenamme onkin, että Satakunnassa yrittäjäksi aikovan pitää saada samantasoista alkuvaiheen neuvontaa asuinkunnasta riippumatta. On tutkittua, että alkuvaiheessa hyvän tuen saanut yritys on todennäköisesti toiminnassa vielä useiden vuosien päästä. Pitkäikäiset yritykset ovatkin kunnalle ensiarvoisen tärkeitä, että elinkeinotoiminta kunnissa voi kehittyä.


Q4 YRITTÄJIEN ARVOSTUS – Yrittäjissä on Satakunnan voima

Satakunta on yrittäjyysmaakunta. Se on helppo sanoa, se onhelppo kirjoittaa, mutta sitä ei ole helppoa tehdä. Se vaatii jokaiselta satakuntalaiselta taholta työtä, yhteen hiileen puhaltamista ja yhdellä äänellä puhumista. Tämä kaikki työ kuitenkin palkitsee, niin satakuntalaisen yrittäjän, kuin ihan jokaisen satakuntalaisen asukkaan.

Yrittäjät luovat työpaikkoja ja verotuloja. Yrittäjät luovat siis elinvoimaa Satakuntaan. Yrittäjän ja yrittäjyyden arvostus pitääkin saada sille kuuluvalle tasolle. Yrittäjien arvostus on saatava aikaan aidosti, ei pelkästään korulauseina juhlapuheissa tai sivulauseina vaaliväittelyissä.

Yrittäjien arvostus lähtee yrittäjistä itsestään. Satakunta tarvitsee jokaista yrittäjäänsä, ja siksi kannustammekin jokaista kertomaan omaa tarinaansa oman merkityksellisyytensä tunnistaen. Yrittäjä, sinä teet upeaa ja esimerkillistä työtä myös tulevaisuuden yrittäjien eteen. Haastammekin myös jokaista yrittäjää antamaan tunnustusta myös toiselle yrittäjälle. Kehu, kiitos tai kilautus ei paljoa vaadi, mutta se muistetaan pitkään.

Ensi vuoden aikana rakennetaan myös Satakunnan mahdollisuudet olla vuoden 2022 Yrittäjien kuntabarometrissa yrittäjyysmaakuntien ykkönen. Tähän työhön me toivomme teidät kaikki mukaan. Nyt on #YRITTÄJIENAIKA