12.11.2021 klo 08:01
Uutinen

Omistajanvaihdoksissa alasajo uhkaa 25 000 yritystä – Perheyrityksissä kuitenkin toimintaa kehitetään jatkuvasti

Omistajanvaihdoksissa alasajo uhkaa 25 000 yritystäPerheyrityksissä kuitenkin toimintaa kehitetään jatkuvasti

Yritysten kehittämisaktiivisuus on hieman hiipunut verrattuna edelliseen barometriin. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia tulevia omistajanvaihdoksia tai niihin liittyviä toiveita ajatellen, toteaa tutkimuksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vastannut vararehtori, dosentti Elina Varamäki:

”Tulokset korostavat yritysten omien kehittämistoimien merkitystä: mitä korkeampi on yrityksen kehittämisintensiteetti, sitä myönteisempi on sen jatkuvuusnäkymä. Aktiivisimpia uuden kehittämisessä ovat perheyritykset, joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta.”

Oulussa, Iissä, Oulunsalossa ja Kempeleessä toimivassa Arvo Kova Oy:ssä on tehty sukupolvenvaihdos ja nykyinen toimitusjohtaja Risto Kova toteaa: ”Meillä on kehitetty toimintoja aina säännöllisesti, kun se on ollut tarpeen. Työntekijöiden kuuntelu ja toiveet on tässä ensiarvoisen tärkeää.”

Omistajanvaihdos ilolla-hankkeen projektipäällikön Paula Pihlajamaa (Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät) mukaan koronakriisi selittää osaltaan heikentyneitä omistajanvaihdosnäkymiä: ”Alueen yrityksistä 29% (PK-Barometri 2021 syksy) aikoo luopua yrityksestään seuraavan viiden vuoden aikana. Yhtenä jatkuvuuden ongelma on myyjän ja ostajan kohtauttaminen, sillä omistajanvaihdoksista ei puhuta niin avoimesti kuin voisi. Omistajanvaihdosteema tulisi arkipäiväistää ja siitä tulisi pystyä puhumaan samalla tavalla kuin kiinteistökaupasta”

Omistajanvaihdos ilolla-hanke pyrkii tuomaan teemaa esille erilaisin kampanjoin, tarjoamalla myyjille ja ostajille neuvontaa omistajanvaihdoksen alkuvaiheessa sekä erilaisia kohtaamispaikkoja.

Luopuminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin

Yli puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yrityksestään viimeistään vuonna 2024. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaksi kolmesta tähtää yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen, mutta neljännes valmistautuu yritystoiminnan lakkauttamiseen. Tiedot käyvät ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamasta Omistajanvaihdosbarometristä, johon vastasi yli 2 300 yrittäjää.

Suomen yrittäjäkenttä ikääntyy: Suomessa on noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Ikääntymisen ohella myös koronan tuomat haasteet ovat lisänneet yrittäjien halua luopua yrityksestään. Tarjonnan kasvaessa omistajanvaihdosnäkymät ovat aiempaa haastavammat.

Yrittäjällä on neljä vaihtoehtoista tapaa luopua yritystoiminnasta. Selvitimme niiden yleisyyttä yli 55-vuotiailla yrittäjillä seuraavan kymmenen vuoden aikana:

  • 44 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle (46 % vuonna 2018) eli myyntiin olisi tulossa noin 32 000 yritystä.
  • 20 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen (24 % vuonna 2018) eli 11 000 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle.
  • 25 prosenttia uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (22 % vuonna 2018). Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siis 25 000 yritystä, mikä on 3500 suurempi luku kuin vuonna 2018.
  • 9 prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta (7 % vuonna 2018).
  • Yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen tähtäävien yrittäjien lukumäärä on noin 4 500 pienempi kuin vuonna 2018.

On kuitenkin huomattava, että peräti noin 55 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yritystoiminnastaan nopealla aikataululla – viimeistään vuonna 2024.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Omistajanvaihdosbarometrin tulosraportissa

Lisätietoja:
Paula Pihlajamaa, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi  p. 050 4399 808
Elina Varamäki, Seamk elina.varamaki@seamk.fi ja 040-8305189