Helsingin keskusta-alue.
18.5.2022 klo 16:25
Uutinen

Kuntabarometri 2022: Kaupungin elinkeinopolitiikassa yrittäjille tärkeintä on päätöksenteon yrityslähtöisyys – parhaiten Helsinki ja muut kunnat hoitavat infrastruktuurin

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjille elinkeinopolitiikassa tärkeintä niin koko maassa kuin Helsingissä, kertoo Yrittäjien kuntabarometri 2022 -kysely. Siihen vastanneista helsinkiläisistä yrittäjistä 74 prosenttia arvostaa yrityslähtöisyyden ykköseksi. Seuraavina tärkeyslistalla ovat kaupungin infrastruktuuri (50 %) ja yrityspalvelut (49 %).

Yrityspalveluista kysyttiin tarkemmin, mitkä palvelut yrittäjät kokevat tärkeimmiksi. Kärkeen nousivat niin koko maassa kuin Helsingissä aloittavan yrityksen palvelut, sujuvat lupapalvelut sekä rahoitus- ja investointineuvonta.

Suurten kaupunkien kärjessä komeilee edelleen Seinäjoki

Parhaaksi kunnaksi suurten, yli 50 000 asukkaan kaupunkien listalla sijoittui jälleen Seinäjoki arvosanalla 3,62.

– Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät tällä kertaa yltäneet 10 parhaan listalle toisin kuin kaksi vuotta sitten. Kaupunkien saamissa pisteissä oli hienoista laskua kahden vuoden takaisesta, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Helsingin elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana oli 2,75, Espoon 2,80 ja Vantaan 2,74. Suomen kaikkien kuntien keskiarvo oli 3,08.

Helsinki ja muut kunnat hoitavat hyvin infrastruktuurin

Parhaiten kunnat hoitavat yrittäjien mielestä koko maassa infrastruktuurin, esimerkiksi kulkuväylät, vesijohdot, ja tietoliikenneverkot. Toiseksi parhaiten hoidetaan yrityspalvelut ja kolmanneksi parhaalla tolalla on elinkeinopolitiikan asema kunnissa. Järjestys oli sama myös kaksi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä.

Myös Helsinki on elinkeinopolitiikan osa-alueista hoitanut parhaiten infrastruktuurin. Toiseksi parhaaksi arviointiin kuitenkin koulutus ja osaaminen ennen elinkeinopolitiikan asemaa ja päätöksenteon yrityslähtöisyyttä. Erityisesti kehitettävää koettiin olevan yrityspalveluissa ja kaupungin hankintapolitiikassa. Vertailussa muihin kuntiin Helsinki on kunnostautunut keskimääräistä paremmin uusien yritysten saamisessa kuntaan.

– Helsinkiläisistä vastaajayrityksistä 51 prosenttia kokee, ettei kaupunki ota päätöksenteossa riittävästi huomioon päätösten vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin. 35 prosentin mielestä niitä huomioidaan kohtuullisesti ja 14 prosentin mukaan hyvin, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

– Parhaimmillaan kaupungin päätöksillä voidaan poistaa yrittäjyyden esteitä ja edistää investointeja sekä houkutella uusia yrityksiä sijoittumaan Helsinkiin. Yritykset tuovat kaupunkiin monipuolisia palveluita, työpaikkoja ja verotuloja.

Yrittäjien kuntabarometri 2022

Suomen Yrittäjät kartoittaa kuntabarometri-kyselyllä joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Kuntabarometri 2022 -kysely toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 1.2.–4.4.2022. Kyselyssä selvitettiin yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kyselyyn vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea. Helsingistä kyselyyn vastasi 232 yrittäjää, joista 43 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja 16 prosenttia työllisti yli 10 henkeä.

Tutustu Yrittäjien kuntabarometrin Helsingin tuloksiin >

Tutustu Yrittäjien kuntabarometrin valtakunnallisiin tuloksiin >

Lisätietoa aiheesta:

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät