28.9.2018 klo 09:51
Uutinen

39 prosenttia amislaisista haluaa toimia yrittäjinä

AMIS 2018 -tutkimuksen mukaan 39 prosenttia ammattikoululaisista haluaa toimia yrittäjänä tulevaisuudessa. Vuonna 2013 vastaava luku oli 53 prosenttia eli kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan näyttää laskeneen jonkin verran.

Laajaan AMIS 2018-tutkimukseen vastasi noin 4500 ammattikouluissa opiskelevaa. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja tämänkertainen tutkimus on järjestyksessään viides.

Vastaajista kolmannes (33%) arvioi toimivansa ainakin osan työurastaan pää- tai sivutoimisena yrittäjänä.

Lähes joka viides opiskelija (19 %) kertoo haluavansa toimia yrittäjänä jo opintojensa ohessa tai kesäisin. Kuitenkin vain kolme prosenttia ilmoittaa ryhtyvänsä yrittäjäksi jo heti valmistumisen jälkeen.

Puolet vastaajista (51 %) kokee yrittäjyyden sisältävän enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä.

Opiskelijoiden kokemukset siitä, millaisia valmiuksia opinnot ovat antaneet yrittäjänä toimimiseen, ovat heitelleet hieman vuosina 2011–2018. Kun asiaa kysyttiin AMIS-tutkimuksessa vuosina 2011 ja 2013, yli puolet vastaajista (53 %) oli sitä mieltä, että opinnot ovat antaneet heille hyvät valmiudet toimia yrittäjänä. Vuonna 2016 luku tippui 37 prosenttiin ja vuonna 2018 luku kasvoi kaksi prosenttiyksikköä 39 prosenttiin.

Työpaikalla oppiminen hyvä juttu

AMIS 2018 -tutkimuksessa kysyttiin myös ammattikoululaisten kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Sitä on lisätty ja vuoden 2018 alusta voimaan tullut amisuudistus tekee oppisopimuksista ja työssäoppimisesta aiempaa joustavampaa.
Valtaosa eli 87 % amislaisista kertoo työpaikalla tapahtuneen oppimisen lisänneen heidän osaamistaan. Terveys- ja hyvinvointialojen sekä kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden opiskelijat ovat tyytyväisimpiä ja heistä 91 % kertoo työpaikalla tapahtuneen oppimisen lisänneen osaamista.

Useat vastaajat kertovat avovastauksissa, että opintojen parhaat kokemukset liittyvät työpaikalla oppimiseen ja käytännön työhön.
Vastaajista 85 % sai vaikuttaa koulutustyöpaikan valintaan. Koulutuksen sisältöön ja ajankohtaan sai vaikuttaa 58 % opiskelijoista.
Ohjauksesta löydettiin puutteita: yhdeltä kymmenestä puuttui työpaikkaohjaaja. 16 % vastaajista kokee työpaikkaohjaajalta saadun ohjauksen riittämättömäksi.

Oppilaitoksen puolelta saatu ohjaus on ollut riittämätöntä neljäsosan (25 %) mielestä. 23 prosenttia vastaajista olisi toivonut opettajan tai oppilaitoksen muun edustajan olevan paremmin käytettävissä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana.
toimitus(at)yrittajat.fi