1.9.2021 klo 09:00
Uutinen

4600 yrittäjää vastasi: Yritykset palanneet lähes pandemiaa edeltäviin näkymiin, Uudellamaalla korona-aika on käytetty kehittämiseen

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet poikkeuksellisen pandemiavuoden jälkeen voimakkaasti, käy ilmi Pk-yritysbarometrista. Pääkaupunkiseutua ympäröivällä Uudellamaalla yritysten odotukset ovat valtakunnallista keskitasoa. Yli puolet yrityksistä on kehittänyt tuotteitaan, palveluitaan ja toimintaansa korona-aikana.

35 prosenttia Suomen pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjistä arvioi, että talouden suhdanteet paranevat seuraavan 12 kuukauden aikana. Puoli vuotta sitten näin heistä arvioi 26 prosenttia.

Nyt 13 prosenttia pelkää suhdanteiden heikkenevän. Puoli vuotta sitten näin pelkäsi 23 prosenttia pk-yritysten vetäjistä.

Uudenmaan Yrittäjien alueella pk-yrittäjistä 33 prosenttia arvioi suhdannenäkymien paranevan ja 13 prosenttia heikkenevän seuraavien 12 kuukauden aikana.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista.

Taloustutkimus Oy toteutti syksyn 2021 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä kesä- ja heinäkuussa 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja Finnveran tilaamaan kyselyyn vastasi 4592 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa. Uudenmaan Yrittäjien alueelta vastaajia oli 401.

Henkilökunnan määrä kasvaa maltillisesti

20 prosenttia Uudenmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjistä arvioi henkilökuntansa määrän olevan vuoden kuluttua nykyistä suurempi ja 9 prosenttia nykyistä pienempi. Valtaosa arvioi henkilökunnan määrän pysyvän tulevan vuoden aikana suuruudeltaan samana kuin nyt. Suhdannenäkymät ovat valtakunnallisen keskiarvon mukaiset.

Uudellamaalla luotetaan innovaatioihin, tuotannon ja tuotteiden kehitykseen

31 prosenttia Uudenmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjistä uskoo oman yrityksen innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen tilanteen olevan vuoden kuluttua nykyistä parempi. Vain 7 prosenttia alueen pk-yrittäjistä uskoo tilanteen olevan vuoden kuluttua huonompi.

Näkemykset ovat valtakunnallisesti positiivisimmat heti Rannikko-Pohjanmaan jälkeen.

Valtakunnallisesti 27 prosenttia pk-yrittäjistä kertoo näkymien innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen olevan nykyistä paremmalla tasolla vuoden kuluttua ja 12 prosenttia nykyistä heikommalla tasolla.

Takaisin koronaa edeltävään aikaan?

Pienten ja keskisuurten yritysten aktiivisuus uudistamistoimissa Uudenmaan Yrittäjien alueella näkyy myös, kun yrittäjät peilaavat kyselyssä toimintaansa koronaa edeltävään aikaan.

Kun yrittäjiltä kysytään toimintatavan muutoksista korona-aikana ja ennakoidaan aikaa eteenpäin, yli puolet vastaajista (54 prosenttia) kertoo kehittäneensä tai muuttaneensa yrityksensä tapaa toimia. Viidennes alueen pk-yrittäjistä on kehittänyt tuotteitaan ja palvelujaan tavalla, jotka jäävät pysyväksi osaksi liiketoimintaa. Noin joka kuudes pk-yrittäjä on muuttanut yrityksen toimintatapoja. Yksi kymmenestä on laajentanut toimintaansa uudelle markkina-alueelle tai uusiin asiakasryhmiin ja yksi kymmenestä on digitalisoinut yrityksen tuotantoa ja toimintaa.

Hieman alle puolet (44 prosenttia) alueen pk-yrittäjistä ei näe tarvetta muuttaa toimintatapojaan tai ennakoi palaavansa toimintatapoihin ennen koronaa.

Huomisen hankkeet painottuvat myös rahoituksen haussa

Pk-yritysbarometrin mukaan uusmaalaiset yritykset aikovat hakea rahoitusta yleisimmin investointeihin, kehittämishankkeisiin ja kasvun käyttöpääomarahoitukseen, kun taas kireästä suhdanteesta johtuvan käyttöpääomarahoituksen tarve näyttää vähenevän. Erityisesti omistusjärjestelyiden ja vientikauppojen rahoitusaikeet ovat kasvaneet edelliseen pk-yritysbarometriin verrattuna ja vaikuttavat olevan valtakunnallistakin tasoa korkeammalla tasolla.

– Alueen yrityksillä on käynnissä mielenkiintoisia hankkeita, ja näyttää siltä, että yritykset pyrkivät myös aktiivisesti hyödyntämään globaalia talouskasvua vientiaikeissaan, Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen sanoo.

Rahoitusta on saatavilla

Rahoituksen saatavuus pääkaupunkiseutua ympäröivän Uudenmaan alueella vaikuttaa olevan edelleen hyvällä tasolla. Toisaalta lähes joka kymmenes pk-yritys kertoo, ettei ole hakenut rahoitusta viimeisen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Alueen yritykset kertovat kireiden vakuusvaatimusten ja korkean oman pääoman vaatimuksen olevan tärkeimmät syyt sille, ettei yritys ole hakenut tai saanut rahoitusta.

– Finnvera voi auttaa pk-yrityksen rahoituksen järjestymisessä esimerkiksi pankkilainan takauksella tai suuremmissa hankkeissa junioriehtoisella kasvulainalla, jonka pankki voi yleensä lukea oman pääoman ehtoiseksi rahoitukseksi, Karppinen sanoo.

Pk-yritysbarometrin raportit ja muut aineistot