22.1.2023 klo 14:00
Uutinen

55 vuotta täyttäneiden muutosturva

Tietoa yrittäjille Espoon Yrittäjien yhteistyökumppanilta: Muutosturva ja tulevia rekrytapahtumia, lue Uudenmaan TE-toimiston alkuvuoden 2023 terveiset.

Vuoden vaihteessa tuli muutamia uudistuksia lainsäädännössä mm. muutosturvatilanteisiin.
55 vuotta täyttäneille on säädetty laajennettu muutosturva, jonka tarkoituksena on edistää nopeaa työllistymistä ja parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Laajennettuun muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, muutosturvakoulutus ja 5, 15 tai 25 päivän mittainen työllistymisvapaa.

Työnantajilla on velvollisuus tiedottaa tästä laajennetusta muutosturvasta irtisanottavaa henkilöstöään.

55 vuotta täyttäneiden muutosturva – mikä muuttuu?

55 vuotta täyttäneille on säädetty uusi laajennettu muutosturva, jonka tarkoituksena on edistää näiden työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä parantaa heidän työmarkkinaasemaansa. Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan. Velvollisuus koskettaa kaikkia työnantajia.
Työnantajan muut velvollisuudet muutostilanteissa pysyvät ennallaan.

Kuka on oikeutettu 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan?

Irtisanotun työntekijän tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Hän on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä
• Hänen työsopimuksensa on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin syin 1.1.2023 tai
sen jälkeen
• Hän on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta enintään 30
päivän keskeytyksin
• Hän on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta

Mitä 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan kuuluu?

1.Muutosturvaraha

2. Muutosturvakoulutus

3. 5, 15 tai 25 päivän mittainen työllistymisvapaa

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan työntekijän keskimääräistä yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvarahan maksaa työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Irtisanottava työntekijä hakee muutosturvarahaa itse omalta maksajaltaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa noin kahden kuukauden palkkaa. Koulutukseen
osallistuminen on vapaaehtoista.

Irtisanottava työntekijä sopii koulutuksesta TE-toimiston kanssa ja sen on edistettävä nopeaa työllistymistä sekä työntekijän ammatillisia tai yritystoimintaan liittyviä valmiuksia. Koulutuksen hankkii joko ELY-keskus tai TE-toimisto. Työnantajan velvollisuus on tiedottaa ehdot täyttävää irtisanottavaa työntekijää tämän oikeuksista.

Rekrytapahtumia

Viime vuoden loppu ja tämän vuoden alku on ollut vilkasta rekrytapahtumien osalta. Uudenmaan TE-toimisto on pääyhteistyökumppanina mukana Uusiura tapahtumassa Kaapelitehtaalla:
katso Ohjelma ja tapahtumatiedot – UusioUra 2023 – Kauppalehti

Lisäksi olemme järjestämässä mm. seuraavia rekrymessuja helmikuun aikana: 7.2.2023 Duunitehdas | Duunitehdas – Donfabriken Porvoossa ja HyVi Rekry Hyvinkäällä 9.2.2023.
Molempiin mahtuu vielä muutama yritys mukaan!

Syksyllä järjestettiin Espoossa ukrainalaisille suunnattu rekrytointitapahtuma, joka sai valtavan suosion. Tämä saa nyt jatkoa 7.3.2023 Helsingin messukeskuksessa. Tapahtuman tuottaa Honkala Media Oy ja järjestävinä tahoina ovat Uudenmaan TE-toimiston lisäksi Helsingin kaupunki, Suomen Yrittäjät ja Stadin ammattioppilaitos. Tapahtuma on suunnattu kaikille työtä hakeville ja edellisen tapahtuman tavoin paikalle odotetaan 1000 – 1500 työnhakija-asiakasta.