22.5.2019 klo 10:02
Uutinen

Aiotko vaihtaa yhtiömuodon toiminimestä OY:ksi? – Huomioithan muutaman seikan verotuksesta

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on suhteellisen yksinkertainen menettely. Ajoitusta ja muutamaa käytännön asiaa kannattaa miettiä.

Heinäkuun alusta tulee mahdolliseksi perustaa osakeyhtiö ilman 2 500 euron alkupääomaa. Tämä on saanut monen toiminimiyrittäjän miettimään yhtiömuodon vaihtamista osakeyhtiöksi.

Lue myös huhtikuussa julkaistu aiheesta.

Suomen Yrittäjien asiantuntijat kehottavat ottamaan huomioon muutamia käytännön seikkoja ennen kuin yrittäjä muuttaa yhtiömuotonsa.

Yrittäjän täytyy käytännössä perustaa uusi osakeyhtiö, eikä toiminimen Y-tunnus siirry uudelle osakeyhtiölle.

– Jos yrittäjä haluaa jatkaa toimintaa samalla vanhalla nimellä myös osakeyhtiössä, toiminimiyrityksen nimi pitää joko muuttaa, toiminimi poistaa kaupparekisteristä tai lopettaa toiminimi kokonaan samassa yhteydessä Oy:n perustamisen kanssa, asiantuntija Atte Rytkönen sanoo.

Yleensä toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on suhteellisen yksinkertainen menettely. Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro kehottaa kuitenkin suunnittelmaan toteutus huolellisesti, mikäli toiminnalle on ehtinyt kertyä varoja ja velkoja. Näin vältytään turhilta veroseuraamuksilta.

Verottomuuden edellytykset

Toiminimen varojen ja velkojen siirto uuteen perustettavaan osakeyhtiöön voidaan toteuttaa veroseuraamuksitta, jos noudatetaan seuraavia edellytyksiä.

Toiminnan jatkamisen osalta verotuksessa ja kirjanpidossa on noudatettava jatkuvuuden periaatetta ja yrityksen identtisyys on säilyttävä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminimen varat ja velat siirretään perustettavan osakeyhtiön saman toiminnan varoiksi ja veloiksi saman määräisenä eli samoista arvoista kuin ne olivat toiminimen verotuksessa. Omaisuuserien verotuksessa poistamattomia hankintamenoja ei siten voida korottaa eikä uusia omaisuuseriä voida aktivoida.

Toiminnan kannalta olennainen osa siihen liittyvistä varoista täytyy siis siirtää perustettavalla osakeyhtiölle.

– Joskus toiminimiyrittäjällä voi olla omaisuutta, esimerkiksi auto, joka on osin yksityisessä ja osin yritystoiminnan käytössä. Jos osin yksityiskäytössä oleva omaisuus on pääosin toimintamuodon muutoksessa siirtyvän elinkeinotoiminnan käytössä, omaisuuserän katsotaan kuuluvan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja se tulee lähtökohtaisesti siirtää osakeyhtiöön, Linna-Aro kertoo.

Omistussuhteiden säilyminen ennallaan merkitsee sitä, että toiminimiyrittäjän tulee itse merkitä toimintamuodon muutoksen yhteydessä kaikki uuden yhtiön osakkeet. Poikkeuksena tähän on yrittäjäpuolisoiden yhteisesti harjoittaman elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen.

Toimintamuodon muutoksen vaikutukset

Yritysmuodon muutoksen ajankohtaa kannattaa pohtia ennalta. Toimintamuodon muutoksesta seuraa verotuksessa se, että toiminimen verovuosi päättyy uuden osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemispäivää edeltävään päivään. Vastaavasta osakeyhtiön verovuoden ensimmäinen päivä on päivänä, jona osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin.

Tästä johtuen toiminimeä verotetaan osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemistä edeltävältä ajalta toiminimeä koskevien säännösten mukaan. Tämä puolestaan edellyttää, että toiminimen toiminnasta laaditaan tuloslaskelma ja tase ja toimintamuodon muutokseen päättyvältä verovuodelta annetaan veroilmoitus.

Verohallinto on antanut tarkempaa ohjeistusta toimintamuodon muutoksen verokysymyksistä.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi