31.7.2017 klo 08:02
Uutinen

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua tarjolla HAMKissa

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia kiinnostavista AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista – suomeksi ja englanniksi. Ilmoittautumisaika syksyn avoimiin opintoihin on 1.-15.8.2017.

HAMK avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat pienempiä kokonaisuuksia tutkintoon johtavista opetussuunnitelmista. Syksyllä 2017 HAMKin avoimissa opinnoissa on mahdollisuus perehtyä muun muassa ympäristöliiketoimintaan, puutarhakasvien tuotetietouteen, kestävään kehitykseen, yrittäjyyteen, henkilöstöjohtamiseen ja varaston hallintaan.

Avoimen AMKin opinnoilla voi kehittää omaa ammattitaitoaan tai päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Verkkototeutukset sopivat niille, jotka haluavat opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Pääsääntöisesti HAMKin avoimessa AMKissa opiskelu tapahtuu yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea ammattikorkeakouluissa, ja ne on mahdollista sovittaa myös lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkintoon.

Polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen AMKin opinnot voivat olla alku tutkinto-opinnoille. Tarjolla on polkuopintopaikkoja kaikissa suomen- ja englanninkielisissä koulutuksissa, päivä- ja monimuoto-opintoina. Polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen polkuopinnot kestävät ensimmäisen lukukauden ajan. Ne ovat erinomainen vaihtoehto, jos ei tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi vielä ensimmäisellä hakukerralla, tai kun haluaa täydentää osaamistaan ja tavoitteena on korkeakoulututkinto. Kun polkuopinnot on suoritettu, voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ilman valintakoetta ja suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkintoon.

HAMK avoimen AMKin tarjonta on nähtävissä osoitteessa www.hamk.fi/avoin, jonka kautta opintoihin voi myös ilmoittautua 1.–15.8.2017. Lisätietoja ja neuvontaa avoimia opintoja koskien antavat koulutusalojen opintosihteerit, joiden yhteystiedot löytyvät samasta osoitteesta. Heiltä saa apua myös kiinnostavien opintojen etsimiseen ja tietoja henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja ohjauksen mahdollisuuksista.

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrittajat.fi