11.2.2020 klo 09:00
Uutinen

Alueella yritykset ovat ilmastotietoisia ja suhdanne jatkuu hyvänä!

​​​​​Pk-yritysbarometrin alueraportti 1/2020 PDF iconalueraportti_pohjois_pohjanmaa_kevat2020.pdf

Pohjois-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymä on pysynyt ennallaan (+11) ja on samalla tasolla kuin koko maassa. Arvio työllisyyden kehityksestä (+12) on kuitenkin koko maata ja lähialueita parempi. Työvoimaa halutaan palkata edelleen ja sen saatavuus näyttää selkeästi merkittävämmältä kasvun esteeltä Pohjos-Pohjanmaalla kuin Suomessa keskimäärin. Sama viesti saatiin myös tammikuussa julkaistusta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvun suunta -kyselystä.

Nyt tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan alueen yritysten arviot tulevan vuoden liikevaihdon kasvusta ja työllisuuden kehittymisestä näyttävät edelleen hyvältä ja investointien osalta saldoluku on kivunnut negatiivisesta saldoluvusta nollan pintaan eli parantunut edellisestä tutkimuksesta, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Alueen pk-yritykset ovat ilmastotietoisia

Uutena kokonaisuutena Pk-yritysbarometrissä selvitettiin yrittäjien toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, iloitsee Kolehmainen.

Peräti 62% aikoo alueellamme seuraavan 12 kuukauden aikana tehdä toimenpiteitä, joilla pienennetään hiilijalanjälkeä. Tärkeimpinä toimintoja olivat kierrätyksen lisääminen, kestävien hankintojen lisääminen ja tuotteiden ja materiaalin käytön tehostaminen.

Ilmaston muutoksen hillintään motivoi ja kannustaa erityisesti yrityksen omat arvot ja strategia. Toimenpiteillä saadaan myös tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Vastaajista 23% uskoo, että ilmaston muutoksen hillitseminen tuo merkittävästi tai jonkin verran mahdollisuuksia omalle liiketoiminnalle. Tämä on erittäin merkittävä tieto, kun alueellamme tuetaan vähähiilistä innovaatio ja teknologiaosaamista ja sen kehittämistä, toteaa Kolehmainen.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Hieman vajaa puolet Pk-yritysbarometriin vastanneista alueen yrityksistä ilmoitta olevansa kasvuhakuisia ja kasvun esteeksi 30% ilmoittaa työvoiman saatavuuden.

Osaavan työvoiman saatavuus on alueellamme edelleen suurin kasvun este ja ongelma on selvästi vahvempi kuin valtakunnassa keskimäärin (22%). Kasvun turvaamiseksi meidän on kyettävä tarjoamaan yrityksille entistä räätälöidympiä yrityslähtöisiä palveluja. Työmarkkinoilla olevalle työvoimalle pitää järjestää kohdennettuja koulutuksia, valmennuksia ja muita toimia, joilla saadaan osaavia ja sopivia henkilöitä avoinna oleviin työpaikkoihin, toteaa johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta.

Sopeuttamistoimet ovat edelleen maltilliset

Sopeuttamistoimien taso on pysytellyt alueellamme samalla tasolla, kuitenkin 16% yrityksistä on erilaisia sopeuttamistarpeita. Irtisanomisten tarve on kuitenkin selkeästi vähentynyt ja pääsääntöisesti käytetään keinona lomautuksia, sanoo Kolehmainen. Saman arvion antavat myös koko maan yritykset.

Kireät vakuusvaatimukset vaikeuttavat rahoituksen saantia

Kyselyyn vastanneista alueen pk-yrityksistä 24% aikoo hakea ulkopuolista rajoitusta. Tätä selittänevät osittain kasvuhalukkuus ja tästä seuraava lisääntynyt investointien tarve. Erityisesti kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit näyttelevät suurinta osaa. Positiivista on myös, että suhdannetilanteesta johtuva käyttöpääoman tarve on vähentynyt. Rahoituksen saantia vaikeuttavat erityisesti pankkien kireät vakuusvaateet sekä korkea oman pääoman vaatimus.

Vakuushaasteisiin yrityksille löytyy ratkaisuja Finnveran takaustuotteista, kannustan yrityksiä hakemaan myös ulkopuolista omanpääomanehtoista rahaa kasvuhankkeisiin alueen monilta pääomarahoittajilta, toteaa Pasi Vartiainen Finnverasta.

Omistajanvaihdosta suunnittelee seuraavan viiden vuoden aikana 30 % alueen yrityksistä ja 43 % seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä. Yritysten myynnit ja ostot ovat tilanteita, missä ulkoista rahoitusta myös usein myös tarvitaan.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 016
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus johtaja Petri Keränen p. 0400 197 187

Kevään 2020 Pk-yritysbarometri perustuu 4586 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaa ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia on 225. Pk-yritysbarometrin aineisto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin tarkasteltavan alueen/koko maan pienten ja keskisuurten yritysten todellista rakennetta