7.2.2019 klo 09:57
Uutinen

Alueellinen markkinavuoropuhelutilaisuus vainajien kuljetuksista Lapissa

Lapin Yrittäjät, Poliisihallitus ja Lapin poliisilaitos järjestävät alan yrityksille avoimen keskustelutilaisuuden Rovaniemellä 27.2.2019.

Oikeuslääketieteellisten kuolemansyyn selvittämisiin liittyvien vainajien kuljetusten kustannukset siirtyivät v. 2018 alusta poliisilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Poliisihallitus ja THL ovat kuitenkin sopineet, että jatkossakin poliisi kilpailuttaa kuljetussopimukset. Kilpailutukset toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen oli v. 2018, toinen vuonna 2019 ja viimeinen v. 2020. Vaiheistus pohjautuu poliisilaitosten nykyisiin sopimuskausiin. Lapin poliisilaitos sisältyi ensimmäiseen vaiheeseen.

Poliisihallitus, Lapin poliisilaitos ja Hansel Oy järjestivät vuoden 2018 aikana tarjouskilpailun Lapin poliisilaitoksen alueen vainajien kuljetuksista. Hankinnan kohteena olivat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset. Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa, joka vastaa oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista. Poliisihallitus, Lapin poliisilaitos ja Hansel Oy ovat kuitenkin joutuneet keskeyttämään vainajien kuljetusten kilpailutukset Lapin poliisilaitoksen seitsemällä osa-alueella kahdeksasta.

Rikoskomisario Leo Kortesalmi Lapin poliisilaitoksesta kertoo, että Lapin alueen ominaispiirteet poikkeavat valtakunnallisista siinä määrin, että jo toteutetun kilpailutuksen palveluntuottamista koskevia vaatimuksia on syytä tarkastella ennen uuden kilpailutuksen järjestämistä. Kilpailutuksen kokonaisarvo on useita miljoonia euroja sopimuskaudella.

Ylitarkastaja Janne Liljavuori Poliisihallituksesta kertoo, että keskeyttämisistä huolimatta kilpailutuksissa tullaan kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Keskeisiä laadun kannalta huomioitavia asioita ovat henkilöstön ammattitaito ja käyttäytyminen palvelutilanteessa sekä kuljetuskaluston kunto. Etenkin vainajien omaisten sekä poliisin ja pelastushenkilöstön kohtaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Palveluntuottamista ei kuitenkaan rajoiteta pelkästään hautaustoimistoille, vaan myös muut vähimmäisvaatimukset täyttävät, ammattitaitoiset yritykset voivat osallistua kilpailutukseen. Huomiota kiinnitetään myös palvelun vasteaikoihin, eli palveluntuottajan kykyyn saapua kuljetustehtävälle vaadittavassa ajassa. Vasteajat määritetään osa-aluekohtaisesti johtuen erilaisista kuljetusmatkojen pituuksista, Liljavuori lisää.

Hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus Lapin Yrittäjistä on erittäin iloinen, että poliisi on päättänyt järjestää alueellisen markkinavuoropuhelun asiasta.

– Ammattitaitoisina hankkijoina Poliisihallituksella on kokemusta markkinakartoitusten toteutuksesta, mutta ennen kaikkea aito halu saada yhteistyöllä sellainen tarjouspyyntö, joka turvaa korkean laadun, veronmaksajille järkevän hinnan ja palveluntuottajille reilun korvauksen.

Lapin alueen yrittäjät ovat olleet yhteydessä hankinta-asiamieheen keskeytettyjen kilpailutusten suhteen ja toivoneet keskustelua tietyistä kriteereistä. Keskinarkaus tähdentää, että Lapissa on sekä palvelua tarjoavia toimittajia että kiinnostusta tarjota palvelua poliisille. Hän toivoo, että maakunnan yritykset saapuvat markkinavuoropuhelutilaisuuteen keskustelemaan hankinnan ehdoista ja yhteistyömahdollisuuksista.

– Poliisi toimii tämän hankinnan valmistelussa nyt esimerkillisesti koska tämä tilaajan ja tarjoajien käymä keskustelu on juuri se toimenpide, joka varmimmin johtaa onnistuneisiin hankintoihin kaikille osapuolille, Keskinarkaus lisää.

Poliisihallitus, Lapin poliisilaitos ja Hansel Oy haluavat nyt aloittaa Lapin alueen yrittäjien kanssa vuoropuhelun, jossa keskustellaan, millaisilla vaatimuksilla, sopimusehdoilla ja hinnoittelumallilla saadaan aikaan kilpailua ja hyväksyttävissä olevia tarjouksia. Lapin Yrittäjät, Poliisihallitus ja Lapin poliisilaitos järjestävät alan yrityksille avoimen keskustelutilaisuuden Rovaniemellä.

Alueellinen markkinavuoropuhelutilaisuus vainajien kuljetuksista Lapissa:
Paikka: Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Antinmukka 4, 96600 Rovaniemi
Aika: 27.2.2019 klo 08:00 – 12:00
Ilmoittautumiset:

Linkki tapahtumaan