15.11.2018 klo 13:47
Uutinen

Alueellinen pääomarahasto

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt kyselytutkimuksella mahdollisuuksia alueellisen pääomarahaston perustamiseksi. Uuden pääomarahaston tarkoitus olisi lisätä siemen- ja kasvuvaiheen yritysten rahoitusta.

Selvitystä varten haastateltiin 23 henkilöä, minkä lisäksi 10 henkilöä vastasi sähköiseen kyselyyn. Vastaajat edustivat julkisia ja yksityisiä organisaatioita sekä tunnettuja yksityisiä sijoittajia. Kyselyyn vastanneet näkivät yleistä tarvetta uudelle rahastolle, 89 % vastaajista piti rahastoa tarpeellisena. Rahastolla nähtiin myös olevan merkitystä maakuntien välisessä kilpailussa aloittavista yrityksistä ja investointihankkeista.

Selvitystyö jatkuu, seuraavaksi selvitetään tarkemmin Pieksämäen ja Savonlinnan halukkuus lähteä mukaan alueelliseen pääomarahastoon. Mikkelin osalta selvityksen tulokset on jo esitelty Mikkelin konserni- ja elinvoimajaostolle. Jaoston mukaan selvitys on erittäin merkittävä avaus Mikseiltä, ja linjassa muiden elinvoimatoimien kanssa. Konserni- ja elinvoimajaosto kehotti Mikseitä viemään rahastoasiaa eteenpäin; tavoitteena on saattaa hanke kaupungin valtuuston esityslistalle.