Marika Peltoniemi, Pirkanmaan Yrittäjät
21.11.2023 klo 16:41
Uutinen

Alueellista vireyttä omistajanvaihdoksiin ja palveluiden säilymiseen Pirkanmaalla

Pirkanmaan Yrittäjien omistajanvaihdoshanke käynnistyi kesällä 2023 ja jatkuu lokakuulle 2024. Hankkeessa keskitymme ammatinharjoittajien ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joiden myötä vahvistetaan jo olemassa olevaa palveluverkostoa sekä ohjataan yrittäjät oikea-aikaisesti neuvontapalveluiden piiriin. 

Mitä teemme ja miten?

Teemme räätälöidyn ja laadullisen kyselyn kohdennetusti yksinyrittäjille heidän tarvitsemistaan omistajanvaihdoksiin liittyvistä palveluista keväällä 2024. Selvitämme, minkälaisia yksityisiä palveluita omistajanvaihdoksia tukemaan kaivataan ja mikä auttaisi, että palvelut toimisivat paremmin ja löytyisivät helpommin. Kyselyn tulosten avulla muotoilemme sivustollemme yhden luukun periaatteella toimivan omistajanvaihdospolun. Tiedotamme lisäksi ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja tapahtumista.

Hankkeen avulla lisäämme tietoisuutta ja vahvistamme osaamista omistajanvaihdoksista eri foorumeilla. Kuntakiertueemme yhteistyökumppaniemme kanssa jatkuu ja jalkaudumme alueen oppilaitoksiin.

Omistajanvaihdosta koskevat täsmäkoulutukset toteutamme keväällä seuraavilla teemoilla:

  1. Varautuminen ja ennakointi
  2. Ostamalla yrityksen jatkajaksi 
  3. Yritys myyntiin – miten prosessi etenee?
  4. Miten rahoitan yrityskaupan? 
  5. Mitä yrityskaupan jälkeen (mentorointi, Yrityskummit, myyjä ostajan tukena -malli)?

Mihin pyrimme?

Oppilaitosyhteistyö herättää ostajia työllistämään itsensä yrityskaupalla. Yksinyrittäjien ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdokset tulevat alueella paremmin esiin ja yrittäjät näkevät yrityskaupan mahdollisuutena yrityksen alasajon sijaan. Matalan kynnyksen neuvontapalvelut tulevat Pirkanmaalla laajemman yleisön tietoisuuteen, mikä lisää yleistä ymmärrystä ilmiön merkityksestä. Näin tuetaan alueellista vireyttä. Tavoitteellinen verkostoyhteistyö johtaa tuloksiin.

Teksti: Marika Peltoniemi, hankekoordinaattori, Pirkanmaan Yrittäjät

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 11.11.2023