10.1.2022 klo 21:58
Uutinen

Aluevaltuutetut paljon vartijoina

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Niissä valittavien aluevaltuustojen vastuulle siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu. Aluevaltuutetuista tulee paljon vartijoita. He viime kädessä ratkaisevat sen, kuinka kauan odotettu sote-uudistus onnistuu.

Uuden aluehallinnon perustaminen liittyy vuosikymmenien ajan valmistellun sote-uudistuksen toteuttamiseen. Tämän tarpeellisen uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun taittaminen.

Sote-uudistuksen hyvät ja kannatettavat tavoitteet voidaan saavuttaa vain siten, että koko palvelujärjestelmän tuottavuutta pystytään merkittävästi parantamaan. Muutoksen toteuttaminen on välttämätöntä, sillä nykyisillä toimintatavoilla ei voida jatkaa.

Hallintorakenteiden lisäksi sotessa on uskallettava muuttaa myös nykyisiä palveluprosesseja ja perinteisiä toimintamalleja. Uuden teknologian laajamittainen hyödyntäminen ja palvelumarkkinoiden kehittäminen ovat hyviä keinoja soten tavoitteiden saavuttamiseen. Tuottajien välisen kilpailun lisääminen kannustaa niitä entistä parempiin suorituksiin. Tämä kaikki koituu kansalaisten hyödyksi parempina palveluina.

Hyvinvointialueen tärkein asiakirja talousarvion lisäksi on palvelustrategia. Siihen on sisällytettävä realistinen palvelulupaus, jossa kuvataan, mitä palveluita alueen asukkaille järjestetään ja missä laajuudessa. Tästä strategiasta päättävät aluevaaleissa valittavat valtuutetut.

Toivon, etteivät väliaikaishallinnot tekisi palvelustrategioitaan liian valmiiksi ennen aluevaltuustojen toimikauden alkua. Valtuutettujen on päästävä valmistelemaan strategiaa, jonka toteuttamista he ohjaavat. Hehän sen toteutumisesta viime kädessä myös vastaavat.

Kannustan hyvinvointialueita antamaan asukkailleen realistisen palvelulupauksen, hyödyntämään sen toteuttamisessa kaikkia käytettävissä olevia resursseja sekä huolehtimaan verovarojen tehokkaasta käytöstä. Vain näin toimien sote-uudistuksen tavoitteet ovat saavutettavissa.

Teksti: Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 14.12.2021