Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Ammattiin opiskelevia halutaan ohjata jo toimivien yritysten jatkajiksi – Opiskelijasta omistajaksi -hankkeelle rahoitus

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Rasekon hankkeella edistetään yritysten omistajanvaihdoksia. Ammattiin opiskelevia kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko käynnistävät pilottikokeilun toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavista Jatkajakouluista. Tarkoituksena on vastata luopuvan yrittäjän ja jatkajan löytämisen kohtaanto-ongelmaan. Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt vuoden pituiselle hankkeelle rahoituksen. Hankkeen kokonaisrahoitus on reilut 60 000 euroa.

Tuoreimman Yrittäjien pk-yritysbarometrin mukaan joka kolmas yritys on vaihtamassa omistajaa Varsinais-Suomessa seuraavan viiden vuoden kuluessa.

– Merkittävimmäksi haasteeksi omistajanvaihdoksissa on todettu sopivan jatkajan löytyminen. Jatkajaa on vaikeaa löytää erityisesti pienyrityksissä, joissa yritystoiminta perustuu vahvasti yrittäjän omaan osaamiseen. Hanke vastaa tähän haasteeseen, Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén sanoo.

Wirén muistuttaa, että onnistuneet omistajanvaihdokset ovat kuntien elinvoiman ja koko maakunnan työllisyyden kannalta merkittävässä roolissa. 

Opiskelijasta omistajaksi -hankkeen taustalla on Jatkajakoulu-malli, joka on toiminut Turun ammattikorkeakoulussa jo yli kymmenen vuotta. Varsinais-Suomen Yrittäjät on ollut mukana toiminnassa alusta asti. Nyt vastaavaa mallia ollaan siis laajentamassa ammatilliseen koulutukseen.

– Yrittäjäkentälle tarvitaan myös uutta verta ja nuoren sukupolven tekijöitä. Oppilaitoksissa kyllä koulutetaan yrittäjyyteen, mutta pääpaino on usein uuden yrityksen perustamisessa. Tähän tarvitaan muutos. Tavoitteenamme on, että jo olemassa olevan yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle, Wirén sanoo.

Ammatillisessa koulutuksessa on kehitetty yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta jatkumona peruskoulun yrittäjyyskasvatukselle. 

– Jatkumosta hyvänä esimerkkinä on Raision kaupunki: yrittäjyyskasvatusta on mukana varhaiskasvatuksessa sekä peruskoulussa, ja sitä on mahdollista jatkaa lukion yrittäjyyslinjalla tai Rasekon ammattiopiston yrittäjyyden polkuopinnoilla. Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskoulutuksen tavoite on sisäisen yrittäjyyden kehittäminen sekä luoda näkemys yrittäjyydestä, kuvaa Rasekon kehitysjohtaja Olli Vuorinen

Ammatillisen koulutuksen yrittäjyysnäkemys kohdentuu tällä hetkellä vahvasti uuden yrityksen perustamiseen. 

– Tavoitteenamme on kohdentaa yrittäjyysnäkemystä myös omistajanvaihdosyrittäjyyteen. Hankkeessa opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa, Wiren ja Vuorinen kertovat.

Opiskelijasta omistajaksi -hanke käynnistyy toukokuussa. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että Jatkajakoulu-mallista tulee pysyvä osa ammatillisen toisen asteen yrittäjyysopintoja ja alueen yrityspalveluja asemoiden paikkansa omistajanvaihdosprosessin eri vaiheisiin.

– Hankkeessa mallinnettu jatkajakoulu voitaneen monistaa muihin ammatillisiin oppilaitoksiin. Jatkossa Jatkajakoulut toivottavasti varmistavat opiskelijoiden ja yritystään myyvien omistajien jatkuvat kohtaamisen paikat yhteistyössä Varsinais-Suomen paikallisen omistajanvaihdosverkoston kanssa, Vuorinen sanoo.