11.3.2021 klo 09:49
Uutinen

Assi rakenteilla, yrittäjiä kutsutaan mukaan

Hämeenlinnan uuden keskussairaalan on edennyt toteutusvaiheeseen. Suurhanke tietää mahdollisuuksia myös paikallisille yrittäjille. Projektiryhmä järjestää 24.3. yhteistyökumppaneiksi haluaville urakoitsijaillan, missä osallistumisen mahdollisuuksia selvennetään tarkemmin.

Uuteen sairaalaan rakentuu tilat, missä hämäläisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, ja sosiaalihuollon toimijat sekä yksityiset palveluntuottajat voivat kokoontua ja työskennellä laadukkaan hoidon turvaamiseksi.

– Olemme ottaneet mietintämyssyymme toimia, joilla saamme mahdollisimman paljon paikallisia ja lähialueiden toimijoita mukaan hankkeeseen. Hankkeen suuri koko ja hankittavien nimikkeiden laajuus ovat varmasti haaste paikallisuudelle. Toisaalta isot toimijat jostain kauempaa, tuskin myöskään pärjäävät täysin ilman paikallista osaamista, mainitsee projektiryhmän hankintapäällikkö Pauli Rissanen blogikirjoituksessaan Assi-sairaalan verkkosivuilla.

Lue artikkeli 29.1. käynnistämisestä

Skanska pääurakoitsijana koordinoi hankintoja

Kanta-Hämeen seudun yritykset voivat hakeutua yhteistyökumppaniksi rakennushankkeeseen. Pääurakoitsijana ja projektijohtajana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Aliurakoitsijat toimivat työmaalla Skanskan ohjeistamana ja valvonnassa. Aliurakoinnin lisäksi eri tavaran- ja palveluntoimittajat voivat myös hakeutua kumppaniksi. Kumppanuusmalli voi olla siis urakointiin tai materiaaliostoihin perustuva sopimus. Urakoitsijalla on mahdollisuus jakaa hankintoja useammalle toimijalle. Hankinta tehdään Skanska Talonrakennus Oy:n nimiin eikä kyseessä ole julkinen hankinta.


Hankkeeseen liittyviä hankintoja ovat rakennustekniset ja talotekniikkatyöt, kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta, logistiikkajärjestelmät, täydentävä suunnittelu ja konsultointi sekä allianssin ylläpito- ja kehittämistoimet.


Katso havainnekuvia Assi-sairaalasta

Koko hankkeen kustannusarvio on 356 miljoonaa euroa. Tavoitteena on rakentaa turvallinen, terveellinen ja toimiva rakennus, jonka käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset ovat edulliset. Rakennustyöt alkavat tämän vuoden puolella ja kokonaisuuden arvioidaan olevan käyttövalmis syksyllä 2026.

Ahveniston sairaala-allianssissa ovat mukana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonrakennus Oy, suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys Sweco sekä kolmen arkkitehtitoimiston yhteenliittymä Integrated.

Urakoitsijat kohtaavat verkossa 24.3.

Assi-sairaalan projektiryhmä järjestää urakoitsijaillan 24.3.2021 klo 15.30–17.30. Toimijat kertovat tarkemmin rakentamisen vaiheista ja yritysten mahdollisuuksista päästä mukaan tarjoamaan palveluja.

URAKOITSIJAILLAN OHJELMA JA ILMOITTAUTUMINEN

LISÄTIETOJA
Hakeudu yhteistyökumppaniksi
Skanska – tietoa yhteistyökumppaneille

Muita kiinnostavia aiheita