5.4.2022 klo 10:55
Uutinen

Avi pyysi ministeriöltä ohjausta sekavaan koronatestaukseen – Kunnilla velvollisuus järjestää testaus tartuntapäivärahan saamiseksi

Tartuntatautipäiväraha on aiheuttanut paljon keskustelua eriarvoisesta asemasta eri alueilla. Aluehallintovirasto tiedotti maanantaina, että se on saanut kyselyitä kuntien velvollisuudesta järjestää koronatestausta tartunnan todentamiseksi ja tartuntatautipäivärahan saamiseksi.

Nyt Avi kertoo tiedotteessaan, että Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.3.2022 antanut ohjauksen kuntien velvollisuudesta järjestää koronatestausta. STM toteaa, että kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää koronatestaus, jos henkilö tarvitsee positiivista testitulosta tartuntatautipäivärahan saamiseksi.

Testauksessa on ollut eri käytäntöjä ja sekaannusta. Avi kertoo, että kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat muuttaneet koronatestausstrategioitaan. Myös kansallinen testausstrategia on päivitetty 10. helmikuuta 2022. Päivitetyn strategian mukaan koronanäyte tulisi ottaa vaikeaoireisilta potilailta lääketieteellisin periaattein, riskiryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä ja raskaana olevilta sekä sote-alan työntekijöiltä. Strategian muutoksen vuoksi koronatestaaminen on vähentynyt.

Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen ja strategioiden muutosten vuoksi koronatestauksen velvollisuus kunnissa on ollut epäselvä, ja aluehallintovirastot ovat saaneet kyselyjä aiheesta. Tämän vuoksi aluehallintovirastot pyysivät STM:n ohjausta kunnan testausvelvollisuusasiaan.

Lue lisää Tartuntatautipäivärahaa saa, mutta hakeminen voi olla turhauttava prosessi – Kahden yrittäjän kokemukset kertovat eriarvoisesta tilanteesta

Testauksen voi hankkia yksityiseltä

Jos työterveyshuoltosopimukseen kuuluu koronatestaus, voidaan testi tehdä työterveyshuollossa.

Henkilö voi halutessaan asioida myös yksityisessä terveydenhuollossa, jolloin koronatestistä maksetaan sairausvakuutuslain mukainen sairaanhoidon korvaus. PCR-testin korvausmäärää on väliaikaisesti korotettu 100 euroon 30.6.2022 saakka.

Valtio korvaa kunnille koronatestauksen välittömät kustannukset erillisen valtionavustusmenettelyn kautta.

Myös sairaan lapsen vanhempi voi saada korvausta

Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen myötä tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa ansionmenetyksen korvaamiseksi myös ilman tartuntatautilääkärin päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Tällöin tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittamaa todistusta luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan myös sellaiselle alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, joka on poissa töistä koronaan sairastuneen lapsensa vuoksi. Lapsen koronatartunta täytyy olla luotettavasti todettu.

Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestitulosta terveydenhuollon toimiluvallisessa toimintayksikössä. Tartuntatautipäivärahaa voi hakea Kansaneläkelaitokselta.

Toimitus
Toimitus