12.5.2020 klo 08:18
Uutinen

Avoimuuden puute ja hätäinen päätöksenteko vaarantavat palvelun laadun

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on päättämässä ensihoidon tuottamisen uudesta maakunnallisesta mallista. Päijät-Hämeen Yrittäjät on 10.5. Etelä-Suomen Sanomissa ja Itä-Häme -lehdessä puheenjohtaja Tiina Wangelin mielipidekirjoituksella (alla) ottanut kantaa PHHYKYn ensihoidon tuottamisen suunnitelmiin ja päätöksentekoprosessiin. -Yrittäjäjärjestö korostaa, että laadukkaassa ensihoitomallissa toteutuu avoin kustannuslaskenta, monituottajamalli sekä pk-yritysten tarjoamisen mahdollistava avoin kilpailu, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus kokoontuu maanantaina 11.5. päättämään ensihoidon tuottamisen uudesta maakunnallisesta mallista. Nyt esitetyssä mallissa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tuottama ensihoito ja yksityiseltä kilpailutetulta toimijalta ostettu ensihoito- ja siirtokuljetuspalvelu siirrettäisiin PHHYKYn oman tuotannon piiriin. Hallitukselle tuotavasta esityksestä ja sen taustalla olevasta selvityksestä puuttuu avoimuutta kustannuslaskennan ja muutoksen säästövaikutusten suhteen.

Hallituksen käsittelemät mallivaihtoehdot perustuvat PHHYKYn tilaamaan selvitykseen, jossa on arvioitu mm. ensihoidon nykyistä tuottamistapaa ja kustannusrakennetta. Hyväksyttäväksi ehdotetaan mallia B, jonka etuina nähdään mm. toiminnan parempi yhtenäisyys ja yhden työnjohdon alla toimiminen. Selvityksessä tämä malli sisältää myös ehdotuksen kiireettömien siirto- ja kotiinkuljetusten kilpailuttamisesta. Selvitysmiehet ehdottavat kilpailutusta ”vaikka yhtymän esittämien laskelmien mukaan niiden hoitaminen omana toimintana olisi edullisempaa. Kilpailuttamalla suunniteltujen siirtokuljetusten lisäksi saadaan puskurikapasiteettia sekä ensihoidon että kotiin vietävien palvelujen kysyntähuippuihin”. Tässä selvitysmiehet hyvin huomioivat monituottajamallin keskeisen edun: palvelutuotannon notkeus lisääntyy. Lisäksi kilpailuttaminen kirittää laatua, edistää yrittäjyyttä ja sen myötä alueen elinvoimaa.

Nyt esitetyn mallin säästövaikutuksille ei kuitenkaan löydy avoimesti esitettyjä perusteluja. Selvitysmiehet eivät kyenneet käytössä olleen taustamateriaalin pohjalta vertaamaan ehdottamiensa toimintamallien kustannuksia nykytilaan; nykyisen toteuttamisjärjestelmän monimutkaisuus ja ajan puute estivät tämän. Tämä jo yksinään on ongelmallista, kun kyseessä on päätös, jolla tavoitellaan säästöä. Lisää kysymyksiä herättää hallituksen päätösehdotuksen toteamus, että ”yhtymässä ei ole mahdollisuutta kilpailuttaa siirtokuljetuksia, koska yhtymässä pitää kaikissa toiminnoissa suosia kaikkein kustannustehokkainta tuotantotapaa”. Mihin yhtymän kanta kuljetusten edullisuudesta omana toimintana perustuu, ja millä laskennallisella perusteella kilpailuttaminen nostaisi kustannuksia, jos jopa selvitysmiesten on ollut mahdotonta todeta nykyisen ja ehdotettujen mallien kustannuseroa? Kun uuteen malliin siirtyminen ilman kilpailuttamista lisäksi vaarantaisi paikallisen yksityisen yrityksen toiminnan, olisi kohtuullista, että säästöperustelut avattaisiin ja päätöksenteolle annettaisiin lisäaikaa. Näin varmistettaisiin, että tärkein eli ensihoitopalvelujen laatu säilyy.

Hyvinvointikuntayhtymä on merkittävä julkinen hankkija, jonka päätökset vaikuttavat moniin toimialoihin. PHHYKYn ja yksityisten toimijoiden välillä on pyritty hyvään yhteistyöhön ja vuoropuheluun; tämä on jatkossakin arvokasta. Avoimuus ja yhteistyö edistävät myös ensihoidon järjestämistä. Avoimella kustannuslaskennalla saadaan päätöksenteolle vahvat perusteet ja kilpailutusmallin säilyttäminen varmistaa laadun jatkossakin.

Tiina Wangel
puheenjohtaja
Päijät-Hämeen Yrittäjät